Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 01.02.2023 – 07.02.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 01.02.2023 – 07.02.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 01.02.2023 – 07.02.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul
01.02.2023 – 07.02.2023

Hotărâre nr. 95 pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2023 (M.O.nr. 90/01.02.2023)
 
Ordin nr. 883 pentru aprobarea Procedurii privind calculul, încasarea şi plata impozitului, precum şi obligaţiile declarative stabilite în condiţiile art. 42 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (M.O.nr. 93/02.02.2023)
 
Ordin nr. 4 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul racordării utilizatorilor la reţeaua electrică de interes public (M.O.nr. 95/03.02.2023)
 
Decizia nr. 540 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (M.O.nr. 97/03.02.2023)
 
Ordin 332 rivind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.366/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, pentru subinvestiţia I1.B. „Construirea de insule ecologice digitalizate”, investiţia I1. „Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune”, componenta 3. Managementul deşeurilor (M.O.nr. 97/03.02.2023)
 
Ordin 917 privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune şi al comisionului unic de analiză în cadrul programului „Noua casă”, al comisionului de administrare şi al comisionului de risc în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA (M.O.nr. 97/03.02.2023)
 
Ordin 320 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C2/I.1.B, pentru subinvestiţia I.1.B „Sprijin pentru refacerea potenţialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare şi de evenimente catastrofale”, investiţia 1 „Campania naţională de împădurire şi reîmpădurire, inclusiv păduri urbane”, schemă de ajutor de stat, componenta C2: Păduri şi protecţia biodiversităţii (M.O.nr. 98/06.02.2023)
 
Ordin 217 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru investiţii în pepiniere şi tehnologii moderne de producere a puieţilor forestieri, în capacităţi de condiţionare a seminţelor forestiere şi în realizarea de rezervaţii semincere şi plantaje forestiere” (M.O.nr. 99/06.02.2023)
 
Ordin 3613 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 6.216/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea consorţiilor pentru învăţământ dual (M.O.nr. 99/06.02.2023)
 
Hotărâre 281 pentru modificarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011 (M.O.nr. 101/06.02.2023)
 
Ordin 248 pentru modificarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011 (M.O.nr. 103/07.02.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane