Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 03.05.2023 – 09.05.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 03.05.2023 – 09.05.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 03.05.2023 – 09.05.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

03.05.2023 – 09.05.2023

● Ordin nr. 7422 al ministrului antreprenoriatului și turismului privind derogarea de la prevederile art. 16 alin. (4) lit. a) din Schema de ajutor de minimis pentru participarea întreprinderilor cu activitate de turism lamanifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă în străinătate Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 330/2023, pentruTârgul de turism IMEX Frankfurt 2023 (M.O. nr. 388/05.05.2023)
 
● Ordin nr. 455/1267 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului finanțelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 231/2022 privind gestionarea și utilizarea fondurilor Interreg și a contribuției publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2021—2027 (M.O. nr. 391/08.05.2023)
 
● Ordin nr. 874/1429 emis de M.M.S.S. și M.F. privind aprobarea procedurii de aplicare a prevederilor art. IV alin. (1) şi (2) din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative (M.O. nr. 391/08.05.2023)
 
● Lege nr. 110 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (M.O. nr. 396/09.05.2023)
 
● Lege nr. 112 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative (M.O. nr. 396/09.05.2023)
 
● Hotărâre nr. 393 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de usturoi”, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, în anul 2023 (M.O. nr. 398/09.05.2023)
 
● Hotărâre nr. 394 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de cartof de consum”, în anul 2023 (M.O. nr. 398/09.05.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane