Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 03.08.2022 – 09.08.2022

●  Hotărâre nr. 959 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiţii destinate industriei prelucrătoare (M.O.nr. 776/04.08.2022)
 
Ordin nr. 120/4724 emis de A.N.S.V.S.A. și M.F. privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export şi comerţ intraunional de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor (M.O.nr. 776/04.08.2022)
 
Ordin nr. 103 emis de A.N.R.E. pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice (M.O.nr. 778/04.08.2022)
 
Ordonanța nr. 18 privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor şi organizaţiilor economice străine (M.O.nr. 779/04.08.2022)
 
Hotărâre nr.  982 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 599/2020 privind aprobarea Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014 – 2020 (M.O.nr. 784/08.08.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane