Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 04.01.2024– 10.01.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 04.01.2024– 10.01.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 04.01.2024– 10.01.2024 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 04.01.2024– 10.01.2024

Ordin nr. 1711 emis de M.E.pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv Sprijinirea investiţiilor în modernizare, monitorizarea şi eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienţei energetice în sectorul industrial, aferentă măsurii de investiţii I.5 – Asigurarea eficienţei energetice în sectorul industrial, din cadrul componentei C.6 Energie din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României (M.O. nr. 4/03.01.2024)
 
Ordin nr. 6377 emis de M.I.P.E. pentru modificarea alin. (2) al art. 18 din Schema de ajutor de minimis „Listarea la bursă a întreprinderilor”, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 348/2023 (M.O. nr. 4/03.01.2024)
 
Lege nr. 431 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaţionale şi a grupurilor naţionale de mari dimensiuni (M.O. nr. 8/05.01.2024)
 
Ordin nr. 5/5 emis de A.V.R. și A.N.A.F. pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente şi monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri – RO e – Sigiliu, precum şi a unor formulare (M.O. nr. 10/05.01.2024)
 
Ordin nr. 6504 emis de M.I.P.E. privind aprobarea schemei de ajutor de stat şi de minimis pentru facilitarea accesului întreprinderilor la finanţare prin instrumente de garantare din Fondul de fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes (M.O. nr. 10/05.01.2024)
 
Ordin nr. 5394 emis de M.F. privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor (M.O. nr. 11/08.01.2024)
 
Lege nr. 4 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investiţiilor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienţei energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari şi întreprinderi mici şi mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităţilor publice locale, precum şi unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 13/08.01.2024)
 
Lege nr. 7 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public – privat (M.O. nr. 13/08.01.2024)
 
Ordin nr. 1.505 emis de M.E.A.T. privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului turismului nr. 156/2019 pentru aprobarea Procedurilor de garantare a sumelor plătite de călători în legătură cu pachetele de servicii de călătorie/serviciile de călătorie asociate în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare și procedurile de despăgubire a călătorilor (M.O. nr. 15/09.01.2024)
 
Lege nr. 10 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare, precum și pentru stingerea unor obligații fiscale datorate de cooperativele agricole (M.O. nr. 17/09.01.2024)
 
Ordin nr. 1.552 emis de M.E.A.T.  pentru modificarea și completarea articolului 4 din Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013 (M.O. nr. 17/09.01.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane