Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul  06.04.2022 – 13.04.2022.

●  O.U.G. nr. 36 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat din Ucraina, precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi Belarusului (M.O. nr. 340/07.04.2022),
 
●  O.U.G. nr. 35 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naţionale de împădurire şi reîmpădurire prevăzute în Planul naţional de redresare şi rezilienţă (M.O. nr. 340/07.04.2022),
 
●  Ordin nr. 61 emis de A.R.E. privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică (M.O. nr. 340/07.04.2022),
 
●  O.U.G. nr. 38 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eficientizării gestionării deşeurilor (M.O. nr. 344/07.04.2022),
 
●  O.U.G. nr. 39 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene (M.O. nr. 345/07.04.2022),
 
●  Ordin nr. 20367 emis de M.C.I.D. privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea „Parteneriatelor pentru transfer de cunoştinţe” prin Programul operaţional Competitivitate (POC), axa prioritară nr. 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor” în cadrul acţiunii 1.2.3 „Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe” (M.O. nr. 350/08.04.2022),
 
●  Ordin nr. 20302 emis de M.C.I.D.  privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanţarea activităţilor de cercetare – dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)” (M.O. nr. 351/08.04.2022),
 
●  O.U.G. nr. 42 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei (M.O. nr. 355/11.04.2022),
 
●  O.U.G. nr. 41 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e – Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 356/11.04.2022),
 
●  Ordin nr. 707 emis de M.A.T. pentru aprobarea Normelor metodologice proprii privind recuperarea ajutorului de minimis din domeniul programelor de promovare a exportului la nivelul Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului (M.O. nr. 358/11.04.2022),
 
●  Ordin nr. 930 emis de M.F. privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componenţei, a modelelor şi a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, a rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional de raportare – Forexebug (M.O. nr. 359/12.04.2022),
 
●  Lege nr. 81 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar (M.O. nr. 363/12.04.2022),
 
●  Hotărâre nr. 474 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 (M.O. nr. 363/12.04.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane