Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 07.03.2023 – 14.03.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 07.03.2023 – 14.03.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 07.03.2023 – 14.03.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

07.03.2023 – 14.03.2023

● Ordin nr. 670/131 emis de M.S. și C.N.A.S. pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017 (M.O. nr. 199/09.03.2023)
 
Ordin nr. 313 emis de M.D.L.P.A. privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii (M.O. nr. 207/13.03.2023)
 
Ordin nr. 3.756 emis de M.E. privind aprobarea Standardului de pregătire profesională (SPP) pentru calificarea profesională de nivel 3 al Cadrului național al calificărilor, electrician sisteme fotovoltaice. (M.O. nr. 210/14.03.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane