Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 08.05.2024 – 14.05.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 08.05.2024 – 14.05.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 08.05.2024 – 14.05.2024 1934 1446
Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 08.05.2024 – 14.05.2024

● Ordin nr. 874 emis de A.N.A.F. privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic (M.O. nr. 422/09.05.2024)
 
● Ordin nr. 77 emis de A.N.S.V.S.A. pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitar – veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010 (M.O. nr. 425/09.05.2024)
 
● Ordin nr. 1105 emis de M.E.A.T. privind modificarea şi completarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 1.341/2023 (M.O. nr. 427/09.05.2024)
 
● Ordin nr. 20693 emis de M.C.I.D. privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru perfecţionarea/recalificarea angajaţilor din societăţi, aprobată prin Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 20.953/2022 (M.O. nr. 428/09.05.2024)
 
● Ordin nr. 4275 emis de M.E. pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului superior dual (M.O. nr. 430/10.05.2024)
 
● Ordin nr. 356 emis de C.N.P.P. pentru aprobarea modelelor deciziilor privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii (M.O. nr. 431/10.05.2024)
 
● Ordin nr. 1120 emis de M.E.A.T. privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării staţiunilor balneare şi balneoclimatice, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 181/2023 (M.O. nr. 432/10.05.2024)
 
● O.U.G. nr. 45 pentru modificarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor (M.O. nr. 432/10.05.2024)
 
● Lege nr. 128 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 – 2020 (M.O. nr. 435/13.05.2024)
 
● Lege nr. 126 privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii de combatere a evaziunii fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 437/13.05.2024)
 
● Ordin nr. 423 emis de A.N.C.P.I. pentru completarea Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specialitatea topografie, cadastru şi geodezie, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.218/2023 (M.O. nr. 437/13.05.2024)
 
● Lege nr. 127 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (M.O. nr. 441/14.05.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane