Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 10.10.2023– 16.10.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 10.10.2023– 16.10.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 10.10.2023– 16.10.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 10.10.2023– 16.10.2023

● Ordin nr. 160 emis de M.A.I. pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului necompetitiv de proiecte – cod: PNRR/2023/C.7/I.8/1, componenta C7 – Transformare digitală, investiţia 8 – Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată (M.O. nr. 919/12.10.2023)
 
● Ordin nr. 1612 emis de A.N.A.F. privind documentele care pot fi solicitate conform art. 61 alin. (5) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (M.O. nr. 919/12.10.2023)
 
● Ordin nr. 92 emis de A.N.R.E. privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2024 (M.O. nr. 921/12.10.2023)
 
● Ordin nr. 93 emis de A.N.R.E.  privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aplicabile în perioada noiembrie – decembrie 2023 şi semestrul I al anului 2024 (M.O. nr. 921/12.10.2023)
 
● Ordin nr. 509 emis de M.E.A.T. pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de minimis privind susţinerea operatorilor din turism pentru dezvoltarea activităţii de incoming, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 1.759/2022 (M.O. nr. 923/13.10.2023)
 
● O.U.G. nr. 85  privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile alocate României din FEGA și FEADR, aferente politicii agricole comune, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2023—2027 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării (M.O. nr. 935/16.10.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane