Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 12.07.2023 – 18.07.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 12.07.2023 – 18.07.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 12.07.2023 – 18.07.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

12.07.2023 – 18.07.2023
 

● Ordin nr. 1090 emis de A.N.A.F. pentru aprobarea Procedurii privind determinarea şi regularizarea diferenţei de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecţionată în plus faţă de sumele care pot fi redirecţionate, potrivit legii, precum şi privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (M.O. nr. 643/13.07.2023)
 
● Lege nr. 218 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2022 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 644/13.07.2023)
 
● Lege nr. 219 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2023 pentru modificarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic (M.O. nr. 644/13.07.2023)
 
● Lege nr. 221 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de transport, proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deşeurilor, proiectele privind îmbunătăţirea sistemului de răspuns la risc şi proiectele privind investiţii în infrastructuri spitaliceşti, finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea unor acte normative (M.O. nr. 644/13.07.2023)
 
● O.G. nr. 22 pentru modificarea şi completarea art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020 (M.O. nr. 644/13.07.2023)
 
● Lege nr. 227  pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate (M.O. nr. 651/17.07.2023)
 
● Ordin nr. 2178 emis de M.F. privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu (M.O. nr. 654/17.07.2023)
 
● Lege nr. 230 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul energetic, precum și pentru instituirea unor derogări (M.O. nr. 655/17.07.2023)
 
● Lege nr. 231 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021—2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă (M.O. nr. 655/17.07.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane