Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 12.10.2022 – 18.10.2022

● Ordin nr. 5807 emis de M.E. privind aprobarea Metodologiei speciale de atestare a studiilor preuniversitare pentru străinii care au obtinut o protecţie internaţională în România şi care nu au documente doveditoare ale studiilor sau care, din motive obiective, nu se încadrează în actualele prevederi legale în domeniul recunoaşterii şi atestării studiilor străinilor în România, în scopul facilitării accesului pe piaţa forţei de muncă sau al continuării studiilor (M.O.nr. 994/13.10.2022)
 
●  Ordin nr. 2606 emis de M.M.A.P. pentru aprobarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă, componenta C3 – Managementul deşeurilor, investiţia I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune, subinvestiţia I1.D. – Construirea instalaţiilor de reciclare a deşeurilor pentru a îndeplini ţintele de reciclare din pachetul de economie circulară (M.O.nr. 997/13.10.2022)
 
●  Ordin nr. 125 emis de A.N.R.E. privind aprobarea preţului de referinţă al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă, care beneficiază de bonus (M.O.nr. 999/14.10.2022)
 
●  Ordin nr. 126 emis de A.N.R.E. privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2023 (M.O.nr. 999/14.10.2022)
 
●  Ordin nr. 127 emis de A.N.R.E. privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aplicabile în perioada noiembrie – decembrie 2022 şi semestrul I al anului 2023 (M.O.nr. 999/14.10.2022)
 
● Ordin nr. 5737 emis de A.N.R.E. pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi actualizare a calificărilor profesionale şcolarizate prin învăţământul preuniversitar (M.O.nr. 999/14.10.2022)
 
●  Ordin nr. 1371 emis de M.E. privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale” (M.O.nr. 1008/18.10.2022)
 
●  Hotărâre nr. 1238 privind stabilirea valorii schemei de finanţare pentru anul 2022, condiţiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanţării, precum şi a modalităţii de verificare şi control pentru schema de finanţare în cadrul Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană (M.O.nr. 1009/18.10.2022)

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane