Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 28.11.2022 – 13.12.2022


 • Ordin nr. 1988/1527 emis de M.M.S.S. și M.N.S.  privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 (M.O.nr. 1144/28.11.2022)
 • Lege nr. 326 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc (M.O.nr. 1146/29.11.2022)
 • Ordin nr. 4092 pentru modificarea Specificaţiilor tehnice şi de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice – RO_CIUS – şi a regulilor operaţionale specifice aplicabile la nivel naţional, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.366/2021 (M.O.nr. 1148/29.11.2022)
 • Hotărâre nr. 1423 pentru stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia (M.O.nr. 1158/29.11.2022)
 • Ordin nr. 3047 emis de M.D.L.P.A. pentru aprobarea Schemei de finanţare – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C11/I.4, componenta 11 – Turism şi cultură, investiţia I.4 – Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice (M.O.nr. 1158/29.11.2022)
 • Lege nr. 331 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 210/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (M.O.nr. 1162/05.12.2022)
 • Ordin nr. 2031 emis de M.F. privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune”(M.O.nr. 1164/05.12.2022)
 • O.U.G. nr. 163 pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O.nr. 1165/06.12.2022)
 • Ordin nr. 5309 emis de M.J. privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 3.431/C/2019 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare (M.O.nr. 1166/06.12.2022)
 • Ordin nr. 3040 emis de M.I.P.E. pentru aprobarea Ghidului de identitate vizuală „Vizibilitate, transparenţă şi comunicare în perioada de programare 2021 – 2027” (M.O.nr. 1170/07.12.2022)
 • O.U.G. NR. 164 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (M.O.nr. 1173/07.12.2022)
 • Lege nr. 335 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (M.O.nr. 1177/08.12.2022)
 • Lege nr. 336 pentru modificarea alin. (1) al art. 651 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (M.O.nr. 1177/08.12.2022)
 • Ordin nr. 2171 emis de M.M.S.S. pentru aprobarea modelului – cadru al contractului individual de muncă (M.O.nr. 1180/09.12.2022)
 • Ordin nr. 2034 emis de M.F. privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregiStrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal (M.O.nr. 1180/09.12.2022)
 • Hotărâre nr. 1447 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (M.O.nr. 1186/09.12.2022)
 • O.U.G. nr. 171 pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O.nr. 1193/12.12.2022)
 • Decizie nr. 18 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I – VII (M.O.nr. 1196/13.12.2022)
 • O.U.G. nr. 169 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice (M.O.nr. 1196/13.12.2022)

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane