Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 14.09.2022 – 21.09.2022

● O.U.G. nr. 123 privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O.nr. 906/14.09.2022)
 
●  Ordin nr. 1181 emis de M.E. privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 959/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiţii destinate industriei prelucrătoare (M.O.nr. 908/15.09.2022)
 
●  Ordin nr. 2119/274 emis de M.F. și M.A.D.R. pentru aprobarea procedurii de acordare a garanţiilor de stat şi a grantului, precum şi a convenţiei de garantare şi plată a granturilor şi a convenţiei de implementare asociate componentei RURAL INVEST din cadrul IMM INVEST PLUS (M.O.nr. 910/15.09.2022)
 
●  Ordin nr. 2194/1667/772/4079 emis de C. N. de Pensii Publice/A.N.A.F./C.N.A.S./A.N.O.F.M. pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“ (M.O.nr. 918/19.09.2022)
 
●  Ordin nr. 2167/2474/1535/280 emis de M.F./M.D.L.P.A./M.A.T./M.A.D.R. privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM INVEST PLUS pentru componentele: IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD şi GARANT CONSTRUCT(M.O.nr. 920/20.09.2022)
 
●  O.U.G. nr. 125 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (M.O.nr. 922/20.09.2022)
 
●  Ordin nr. 2061/3318 emis de M.F. și M.C. privind stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul II al anului 2022 (M.O.nr. 923/21.09.2022)

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane