Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 15.03.2022 – 22.03.2022

Ordin nr. 42/558 emis de M.A.D.R. și M.M.A.P. privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2022, pe specii şi zone (M.O. nr. 254/15.03.2022),
 
Ordin nr. 777 emis de M.S. privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 509/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public (M.O. nr. 255/15.03.2022),
 
Ordin nr. 305 emis de M.I.P.E. pentru modificarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID – 19 – investiţii productive, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, interimar, nr. 1.290/2021(M.O. nr. 259/16.03.2022),
 
Hotărâre nr. 342 privind aprobarea mecanismului pentru crearea şi utilizarea bazei de date cu utilaje şi echipamente prin înfiinţarea Registrului utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziţie publică/sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură de transport (M.O. nr. 262/17.03.2022),
 
Ordin nr. 267 emis de  M.I.P.E privind modificarea schemei de ajutor de minimis „Innotech Student”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014 – 2020, axa prioritară 6 „Educaţie şi competenţe”, obiectivul specific 6.13 „Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi nonuniversitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 654/2020 (M.O. nr. 263/18.03.2022),
 
Ordin nr. 362 emis de A.N.A.F. pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale (M.O. nr. 263/18.03.2022),
 
O.U.G. nr. 24 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească (M.O. nr. 266/18.03.2022),
 
Hotărârea nr. 367 privind stabilirea unor condiţii de asigurare a protecţiei temporare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor (M.O. nr. 268/18.03.2022),
 
O.U.G. nr. 25 privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene (M.O. nr. 271/21.03.2022),
 
O.U.G. nr. 26 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul investiţiilor publice (M.O. nr. 272/21.03.2022),
 
Ordin nr. 423 emis de A.N.A.F. privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 „Decont privind accizele” (M.O. nr. 273/22.03.2022),
 
O.U.G. nr. 27 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei (M.O. nr. 274/22.03.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane