Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 15.03.2023 – 21.03.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 15.03.2023 – 21.03.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 15.03.2023 – 21.03.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

15.03.2023 – 21.03.2023

● O.U.G. nr. 10 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (M.O. nr. 218/16.03.2023)
 
●  O.U.G. nr. 11 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil (M.O. nr. 218/16.03.2023)
 
●  Ordin nr. 1106 emis de M.F. privind aprobarea Ghidului de plată a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie – Revizia 7 (M.O. nr. 220/17.03.2023)
 
 Ordin nr. 31 emis de M.A.I. privind stabilirea sistemului de management şi control la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru gestionarea fondurilor europene nerambursabile, alocate Ministerului Afacerilor Interne prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă – componenta C7 – Transformare digitală, investiţia 8 – Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată (M.O. nr. 224/20.03.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane