Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 15.05.2024 – 21.05.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 15.05.2024 – 21.05.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 15.05.2024 – 21.05.2024 1934 1446
Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 15.05.2024 – 21.05.2024

● Ordin nr. 888 emis de A.N.A.F. privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.253/2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” (M.O. nr. 448/15.05.2024)
 
● Ordin nr. 2524 emis de M.S. privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.494/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/ comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public (M.O. nr. 449/15.05.2024)
 
● Hotărâre nr. 484 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru educaţia continuă a adulţilor 2024 – 2030 (M.O. nr. 450/16.05.2024)
 
● Ordin nr. 2528 emis de M.S. privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 444/2019 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice (M.O. nr. 458/17.05.2024)
 
● Ordin nr. 2025 emis M.I.P.E. pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007 – 2013, Programul operaţional Infrastructură mare 2014 – 2020 şi pentru Programul Dezvoltare durabilă 2021 – 2027 (M.O. nr. 459/17.05.2024)
 
● Ordin nr. 632/4092 emis de M.M.S.S./M.E. privind completarea Listei specializărilor şi a perfecţionărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulţilor au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională pentru absolvenţii de studii universitare, prevăzută în anexa la Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului educaţiei naţionale nr. 1.151/4.115/2018 (M.O. nr. 460/17.05.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane