Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 16.11.2022 – 22.11.2022

● Lege nr. 304 privind organizarea judiciară (M.O.nr. 1104/16.11.2022)
 
● O.U.G. nr. 154 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor şi grăsimilor, a produselor lactate şi a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă (M.O.nr. 1106/16.11.2022)
 
● Decizia nr. 508 emisă de Curtea Constitușională în data de 2 noiembrie 2022, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (3) din Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007 (M.O.nr. 1106/16.11.2022)
 
●  Lege nr. 301 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (M.O.nr. 1107/17.11.2022)
 
●  Lege nr. 302 pentru modificarea alineatului (1) al articolului 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (M.O.nr. 1107/17.11.2022)
 
 
●  Ordin nr. 5964 emis de M.F. și Autoritatea Vamală pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e – DA) utilizând aplicaţia EMCS – RO – Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize (M.O.nr. 1107/17.11.2022)
 
Lege nr. 309 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O.nr. 1109/17.11.2022)
 
Hotărâre nr. 1384 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 208/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru Programul România atractivă în vederea stabilirii obiectivelor incluse în cele 12 rute turistice/culturale din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României (M.O.nr. 1110/17.11.2022)
 
Legea nr. 307 laptelui şi a produselor lactate (M.O.nr. 1110/17.11.2022)
 
●  O.U.G. nr. 156  pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europenepentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene (M.O.nr. 1110/17.11.2022)
 
● Ordin nr. 2017 emis de M.F. privind aprobarea subcriteriilor de risc dezvoltate din criteriile generale prevăzute de art. 7 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M.O.nr. 1112/18.11.2022)
 
Ordin nr. 1436 emis de M.E. privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziţiei către economia circulară (M.O.nr. 1114/18.11.2022)
 
● O.U.G. nr. 160 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 (M.O.nr. 1115/18.11.2022)
 
● O.U.G. nr. 161 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 (M.O.nr. 1116/18.11.2022)
 
● Ordinul nr. 2.806/4.079 emis de M.A.P. privind aprobarea modelului cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule (M.O.nr. 1117/18.11.2022)
 
● O.U.G. nr. 162 pentru modificarea și completarea Legii nr. 245/2020 privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii (M.O.nr. 1117/18.11.2022)

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane