Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 17.01.2024– 23.01.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 17.01.2024– 23.01.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 17.01.2024– 23.01.2024 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 17.01.2024– 23.01.2024

● Ordin nr. 2079 emis de M.D.L.P.A. privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 649/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin acordat pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă – PNRR/2022/C10 – Fondul Local – promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice” (M.O. nr. 39/17.01.2024)
 
● Ordin nr. 6768 emis de M.E. pentru aprobarea Metodologiei de acordare a creditelor transferabile în învăţarea pe tot parcursul vieţii (M.O. nr. 39/17.01.2024)
 
● Ordin nr. 63 emis de M.S. privind reglementarea metodologiei de monitorizare a prescrierii şi eliberării la nivel naţional a medicamentelor din categoria antibiotice şi antifungice de uz sistemic (M.O. nr. 41/17.01.2024)
 
● Ordin nr. 561/11 emis de M.A.D.R./M.M.A.P. privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2024 (M.O. nr. 42/17.01.2024)
 
● Ordin nr. 174 emis de A.N.S.V.S.A.  privind modificarea şi completarea Normei sanitar – veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022 (M.O. nr. 45/18.01.2024)
 
● Ordin nr. 499 emis de M.A.D.R. pentru aprobarea Procedurii privind acordarea garanţiilor pentru beneficiarii Programului naţional de dezvoltare şi susţinere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023 – 2026, regulile de gestionare a plafonului de garantare, criteriile de eligibilitate pentru acordarea garanţiilor, garanţiile suplimentare aferente creditului, plata garanţiilor, recuperarea creanţelor, dispoziţiile privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea, precum şi a modelelor convenţiei de garantare şi convenţiei de implementare (M.O. nr. 46/18.01.2024)
 
● Ordin nr. 2117/1504 emis de M.M.S.S./I.N.S. privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 (M.O. nr. 45/18.01.2024)
 
Ordonanță nr. 3 pentru modificarea unor acte normative din domeniul transportului rutier (M.O. nr. 48/18.01.2024)
 
● O.U.G. nr. 1 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (M.O. nr. 48/18.01.2024)
 
● Ordin nr. 6 emis de A.N.S.V.S.A. pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală (M.O. nr. 49/19.01.2024)
 
● O.U.G. nr. 4 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (M.O. nr. 51/19.01.2024)
 
● Ordin nr. 3073 emis de M.E. pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.122/2019 privind stabilirea tipurilor de calificări profesionale de nivelurile 3 şi 4 ale Cadrului naţional al calificărilor şi a corespondenţei dintre acestea, din cadrul aceluiaşi profil la învăţământul liceal filiera tehnologică şi din cadrul învăţământului profesional (M.O. nr. 54/22.01.2024)
 
● Ordin nr. 165 emis de A.N.S.V.S.A. pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 83/2014 (M.O. nr. 55/22.01.2024)
 
Hotărâre nr. 44 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (M.O. nr. 57/22.01.2024)
 
● Ordin nr. 183 emis de M.S. pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 63/2024 privind reglementarea metodologiei de monitorizare a prescrierii şi eliberării la nivel naţional a medicamentelor din categoria antibiotice şi antifungice de uz sistemic (M.O. nr. 58/23.01.2024)
 
● Ordin nr. 127 emis de M.I.P.E. privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Digitalizarea sectorului culturii scrise prin creşterea volumului de carte realizat în format electronic şi mobilizarea de noi audienţe prin utilizarea instrumentelor digitale” (M.O. nr. 59/23.01.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane