Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 17.05.2023 – 23.05.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 17.05.2023 – 23.05.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 17.05.2023 – 23.05.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

17.05.2023 – 23.05.2023

ORDIN nr. 1515 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 933/79/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST, a Procedurii de implementare a Programului şi a Convenţiei de garantare şi plată a granturilor (M.O. nr. 439/19.05.2023).
 
LEGEA 125 privind completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (M.O. nr. 440/22.05.2023).
 
LEGEA 126 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2021 pentru modificarea art. 5 pct. IV4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (M.O. nr. 440/22.05.2023).
 
LEGEA 128 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2022 pentru modificarea şi completarea art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă (M.O. nr. 440/22.05.2023).
 
LEGEA 124 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere (M.O. nr. 441/22.05.2023).
 
OUG 36/17.05.2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 – 2020 (M.O. nr. 442/22.05.2023).
 
ORDIN 1.365Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru completarea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 890/2023 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.366/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, pentru subinvestiția I1.B. „Construirea de insule ecologice digitalizate”, investiția I1.„Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune”, componenta 3. Managementul deșeurilor. (M.O. nr. 443/22.05.2023).
 
LEGEA 131 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr. 446/23.05.2023).
 
LEGEA 132 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008 (M.O. nr. 446/23.05.2023).
 
LEGEA 133 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2022 privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene (M.O. nr. 446/23.05.2023).

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane