Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 18.10.2022 – 25.10.2022

● Hotărâre nr. 1239 privind stabilirea valorii schemei de finanţare pentru anul 2022, condiţiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanţării, precum şi a modalităţilor de verificare şi control în cadrul Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane (M.O.nr. 1010/18.10.2022)
 
Hotărâre nr. 1240 privind stabilirea valorii schemei de finanţare pentru anul 2022, a condiţiilor de eligibilitate, a cheltuielilor eligibile, a modului de acordare a finanţării, precum şi a modalităţilor de verificare şi control în cadrul Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare sau de colectare şi prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană (M.O.nr. 1011/18.10.2022)
 
Ordin nr. 1371 emis de M.E. privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale” (M.O.nr. 1008/18.10.2022)
 
Ordinul nr. 1705 privind aprobarea procedurii de implementare a Programului naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului (M.O.nr. 1012/18.10.2022)
 
Ordinul nr. 1704 privind aprobarea procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (M.O.nr. 1012/18.10.2022)
 
Lege nr. 283 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative (M.O. nr 1013/19.10.2022)
 
Ordin nr. 2595 emis de M.M.A.P. pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normal (M.O. nr 1014/19.10.2022)
 
Ordin nr. 5443 emis de M.E. pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016 (M.O. nr 1018/19.10.2022)
 
Ordin nr. 5442 emis de M.E. pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017(M.O. nr 1018/19.10.2022)
 
Ordin nr. 128 emis de A.N.R.D.E. pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoaşterea în tarifele reglementate de distribuţie şi transport a/al gazelor naturale a costurilor suplimentare cu achiziţia de gaze naturale pentru acoperirea consumului tehnologic, realizate în perioada 1 ianuarie 2022-31 august 2023 (M.O. nr 1020/20.10.2022)
 
Ordin nr. 130 emis de A.N.R.D.E. pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia (M. O. nr. 1022 /20.10.2022)
 
Ordin nr. 3900 emis de M.F. privind aprobarea precizărilor contabile în aplicarea prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei (M. O. nr. 1023 /20.10.2022)
 
O.U.G. nr. 140 privind licenţa industrială unică (M.O. nr. 1023/20.10.2022)
 
Ordin nr. 5734 emis de M.E. pentru aprobarea Metodologiei de acces şi de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 5, conform Cadrului naţional al calificărilor (M.O. nr. 1027/21.10.2022)
 
Ordin nr. 3904 emis de M.F. privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. – IFN a procedurilor privind monitorizarea şi stoparea/recuperarea ajutorului de stat (M.O. nr. 1033/24.10.2022)
 
Ordin nr. 323 emis de M.A.D.R. privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană (M.O. nr. 1036/25.10.2022)
 
Ordin nr. 324 emis de M.A.D.R. privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare sau de colectare şi prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană (M.O. nr. 1036/25.10.2022)
 
Ordin nr. 325 emis de M.A.D.R. privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane (M.O. nr. 1036/25.10.2022)
 
O.U.G. nr. 141 pentru completarea articolului 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (M.O. nr. 1037/25.10.2022)
 
Ordin nr. 132 emis de A.N.R.E. privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de system (M.O. nr 1038 26.10.2022)

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane