Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 19.07.2023 – 25.07.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 19.07.2023 – 25.07.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 19.07.2023 – 25.07.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

19.07.2023 – 25.07.2023
 

● Ordin nr. 1190 emis de M.J. privind aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare (M.O. nr. 662/19.07.2023)
 
● Ordin nr. 2386/555 emis de M.S./C.N.A.S. pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017 (M.O. nr. 662/19.07.2023)
 
● Ordin nr. 2387/554 emis de M.S./C.N.A.S. privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (M.O. nr. 662/19.07.2023)
 
● Lege nr. 222 pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi a Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului (M.O. nr. 667/20.07.2023)
 
● Lege nr. 237 privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în sectoarele industriei și transporturilor (M.O. nr. 669/20.07.2023)
 
● Ordonanță nr. 23 pentru modificarea și completarea Legii nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (M.O. nr. 670/20.07.2023)
 
● Ordonanță nr. 24 pentru completarea art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 670/20.07.2023)
 
● Ordin nr. 1106 emis de A.N.A.F. pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat „Proces – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”, utilizat de personalul Direcţiei generale de informaţii fiscale şi al structurilor de informaţii fiscale (M.O. nr. 671/21.07.2023)
 
● Lege nr. 241 pentru completarea Legii nr. 53/2003Codul muncii (M.O. nr. 673/21.07.2023)
 
● Ordin nr. 1394 emis de M.D.L.P.A. pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014—30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație (M.O. nr. 674/21.07.2023)
 
● Ordin nr. 2209  emis de M.F. pentru aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă — Revizia 6 și a Ghidului de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă — Revizia 4 (M.O. nr. 676/24.07.2023)
 
● Ordin nr. 2195 al ministrului finanțelor pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici (M.O. nr. 677/24.07.2023)
 
● Lege nr. 249  pentru modificarea și completarea Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților (M.O. nr. 678/24.07.2023)
 
● Lege nr. 252 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M.O. nr. 678/24.07.2023)
 
● Lege nr. 254 pentru modificarea art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (M.O. nr. 678/24.07.2023)
 
● Lege nr. 255 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice (M.O. nr. 678/24.07.2023).

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane