Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 20.04.2023 – 26.04.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 20.04.2023 – 26.04.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 20.04.2023 – 26.04.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

20.04.2023 – 26.04.2023

● Hotărâre nr. 352 privind acordarea unei măsuri de sprijin de urgenţă pentru producătorii agricoli din sectorul cereale (M.O. nr. 334/20.04.2023)
 
● Ordin nr. 149 emis de M.A.D.R. privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea din circuitul agricol a pajiştilor permanente (M.O. nr. 336/21.04.2023)
 
● Ordin nr. 1307 emis de M.F. pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 158/2015 privind aprobarea modelului autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale (M.O. nr. 336/21.04.2023)
 
● Hotărâre nr. 346  pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entităților din infrastructura de inovare și transfer tehnologic, precum și modalitatea de susținere a acestora (M.O. nr. 341/24.04.2023)
 
● Hotărâre nr. 355 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 (M.O. nr. 344/24.04.2023)
 
● Ordin nr. 1.355 emis de M.F. privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie — Revizia 8 (M.O. nr. 351/26.04.2023)
 
● Anexa la Ordin nr. 1.355 emis de M.F. privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie — Revizia 8 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie — Revizia 8 (M.O. nr. 351bis/26.04.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane