Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 21.06.2022 – 28.06.2022

● Hotărârea nr. 754 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 (M.O. nr. 606/21.06.2022)
 
Ordin nr. 152 emis de M.A.D.R. pentru modificarea unor acte normative în sectorul vitivinicol (M.O. nr. 606/21.06.2022)
 
Ordin nr. 80 emis de A.N.R.E. pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (M.O. nr. 609/22.06.2022)
 
Ordin nr. 1054/1207 emis de M.T.I. și M.D.L.P.A. privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru acordarea unui sprijin financiar operatorilor economici care administrează aeroporturile care în anul 2019 au înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri şi mai mic de 3 milioane de pasageri, pentru depăşirea dificultăţilor financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de pandemia de COVID – 19 “ (M.O. nr. 609/22.06.2022)
 
Ordin nr. 1541 emis de M.M.A.P. privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea costurilor de investiţii necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de management al deşeurilor municipale din România (M.O. nr. 611/22.06.2022)
 
Lege nr. 188 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare (M.O. nr. 617/23.06.2022)
 
Lege nr. 186 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe (M.O. nr. 617/23.06.2022)
 
Hotărâre nr. 803 pentru derogarea de la prevederile art. 5 alin. (13) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020 (M.O. nr. 618/23.06.2022).
 
Ordin nr. 1097 emis de M.T.I. pentru modificarea Normelor privind atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere şi agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 3/2008 (M.O. nr. 623/24.06.2022)
 
Ordin nr. 915/2117 emis de M.I.P.E. și A.D.R.E. pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri” în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b „Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC”, acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, apelul 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014 – 2020 (M.O. nr. 623/24.06.2022)
 
Ordin nr. 87 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor pentru montarea, punerea în funcţiune, repararea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor (M.O. nr. 623/24.06.2022)
 
Ordin nr. 1111 emis de M.A.T. privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii „Start – up Nation – ROMÂNIA” (M.O. nr. 635/28.06.2022)

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane