Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 22.03.2023 – 28.03.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 22.03.2023 – 28.03.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 22.03.2023 – 28.03.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

22.03.2023 – 28.03.2023

● O.U.G. nr. 18 privind cadrul de desfășurare a sprijinului financiar și tehnic acordat de sistemul financiar-bancar în procesul de autorizare și derulare a fondurilor destinate beneficiarilor programelor gestionate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (M.O. nr. 248/24.03.2023)
 
● Ordin nr. 712 emis de A.N.C.P.I. privind modificarea anexei la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.009/2013 pentru aprobarea Protocolului privind Metodologia de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară (M.O. nr. 250/27.03.2023)
 
● Ordin nr. 42 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor. (M.O. nr. 256/28.03.2023).

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane