Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 22.05.2024 – 28.05.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 22.05.2024 – 28.05.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 22.05.2024 – 28.05.2024 1934 1446
Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 22.05.2024 – 28.05.2024

● Ordin nr. 2600/537 emis de M.S./C.N.A.S. pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora (M.O. nr. 471/22.05.2024)
 
● Ordin nr. 201 emis de M.A.D.R. pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Investiţii în tehnologii forestiere care îmbunătăţesc rezilienţa şi valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere”(M.O. nr. 475/23.05.2024)
 
● Ordin nr. 2640 emis de M.S. privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative (M.O. nr. 476/23.05.2024)
 
● Ordin nr. 1103 emis de M.E.A.T. privind modificarea şi completarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 598/2023 (M.O.nr. 479/23.05.2024)
 
● O.U.G. nr. 52 pentru modificarea și abrogarea unor prevederi din acte normative în domeniul achizițiilor publice și achizițiilor sectoriale (M.O.nr. 483/24.05.2024)
 
● Ordin nr. 2049 emis de M.I.P.E. privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Listarea la bursă a întreprinderilor” (M.O.nr. 484/24.05.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane