Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 23.08.2023 – 29.08.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 23.08.2023 – 29.08.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 23.08.2023 – 29.08.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

23.08.2023 – 29.08.2023
 

● Ordin nr. 1760 emis de A.V.R. pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi a altor persoane (M.O. nr. 763/23.08.2023)
 
● Ordin nr. 2591 emis de M.S. pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.300/2023 privind aprobarea Ghidului de finanţare pentru investiţia specifică: I3.1 – Redimensionare, standardizare şi optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS) din cadrul pilonului II: Transformare digitală – componenta 7: Transformare digitală, investiţia: I3. Realizarea sistemului de eHealth şi telemedicină (M.O. nr. 763/23.08.2023)
 
● Ordin nr. 20689 emis de M.F.E.T.S. pentru modificarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/I1, componenta 13 – Reforme sociale, investiţia I1 – Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie, aprobat prin Ordinul ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse nr. 20.898/2022 (M.O. nr. 767/24.08.2023)
 
● O.G. nr. 33 privind prorogarea unor termene în domeniul urbanismului şi al construcţiilor (M.O. 769/24.08.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane