Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 24.04.2024 – 08.05.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 24.04.2024 – 08.05.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 24.04.2024 – 08.05.2024 1934 1446
Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 24.04.2024 – 08.05.2024

● Ordin nr. 149 emis de M.A.D.R. pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” (M.O. nr. 381/24.04.2024)
 
● Ordin nr. 76 privind modificarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile sanitar – veterinare în care se poate efectua vânzarea directă a laptelui crud prin intermediul automatelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 55/2010 (M.O. nr. 384/24.04.2024)
 
● Ordin nr. 377 emis de I.N.S. privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN (M.O. nr. 385/25.04.2024) ! Intră în vigoare la data de 01.01.2025!
 
● Ordin nr. 353 emis de M.E. pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile, aferentă Fondului pentru modernizare (M.O. nr. 386/25.04.2024)
 
● Ordin nr. 354 emis de M.E. pentru aprobarea Ghidului specific – Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile, aferentă Fondului pentru modernizare (M.O. nr. 386/25.04.2024)
 
● Ordin nr. 355 emis de M.E. pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum, aferentă Fondului pentru modernizare (M.O. nr. 387/25.04.2024)
 
● Ordin nr. 356 emis de M.E. pentru aprobarea Ghidului specific – Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum, aferentă Fondului pentru modernizare (M.O. nr. 387/25.04.2024)
 
● Ordin nr. 2379 emis de M.S. privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.494/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public (M.O. nr. 388/25.04.2024)
 
● O.U.G. nr. 38 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic (M.O. nr. 388/25.04.2024)
 
● O.U.G. nr. 39 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2020 privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug – in, prin Programul de finanţare „ELECTRIC UP” (M.O. nr. 389/25.04.2024)
 
● Ordin nr. 20609 emis de M.C.I.D. privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Sprijinirea utilizării serviciilor de comunicaţii prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe”, asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României 2021 – 2026, pilonul II, componenta 7, investiţia 11(M.O. nr. 394/26.04.2024)
 
● Ordin nr. 825 emis de A.N.A.F. pentru aprobarea procedurii de punere în aplicare a prevederilor art. 3212 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (396) „Declarație informativă privind plățile transfrontaliere efectuate de prestatorii de servicii de plată” (M.O. nr. 398/29.04.2024)
 
● Ordin nr. 75/874 emis de M.A.D.R. și al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și a cotelor de pescuit alocate pentru anul 2024, pe specii și zone (M.O. nr. 399/29.04.2024)
 
● O.U.G. nr. 43 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 409/30.04.2024)
 
● O.U.G. nr. 44 pentru completarea art. 71 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, pentru modificarea și completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, precum și privind completarea art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2023 pentru aprobarea și finanțarea Programului național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții (M.O. nr. 409/30.04.2024)
 
● Hotărâre nr. 451 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M.O. nr. 410/30.04.2024)
 
● Ordin nr. 2.447/493 emis de M.S./C.N.A.S. pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017 (M.O. nr. 415/07.05.2024)
 
● Lege nr. 121 privind energia eoliană offshore (M.O. nr. 421/08.05.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane