Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 25.07.2023 – 01.08.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 25.07.2023 – 01.08.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 25.07.2023 – 01.08.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

25.07.2023 – 01.08.2023
 

● Ordin nr. 86 emis de A.N.S.V.A. pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor (M.O. nr. 686/26.07.2023)
 
● Ordin nr. 84 emis de A.N.S.V.A. pentru aprobarea Normei sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de stabilire a condiţiilor privind reducerea frecvenţelor de prelevare a probelor privind criteriile microbiologice pentru carcase, carne tocată şi carne preparată, carne proaspătă de pasăre obţinute în unităţi cu producţie scăzută, precum şi a condiţiilor de adaptare a criteriilor care privesc numărul total de germeni care se aplică laptelui crud folosit pentru fabricarea produselor lactate de către unităţile cu un volum mic de producţie (M.O. nr. 688/27.07.2023)
 
● O.U.G. nr. 69 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru aplicarea acestor prevederi (M.O. nr. 688/27.07.2023)
 
● Hotărâre nr. 639 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 697/28.07.2023)
 
● Ordin nr. 107 emis de  ministrul afacerilor interne, pentru aprobarea regulilor de eligibilitate și de utilizare aferente fondurilor europene dedicate Afacerilor interne pentru perioada 2021—2027 (M.O. nr. 698/28.07.2023)
 
● Ordin nr. 1973  emis de ministrul mediului, apelor și pădurilor privind modificarea Schemei de ajutor de stat regional pentru investiții având ca scop reducerea efectelor negative ale deșeurilor asupra mediului și reducerea consumului de resurse primare, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.269/2022 (M.O. nr. 698/28.07.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane