Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 25.10.2023– 01.11.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 25.10.2023– 01.11.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 25.10.2023– 01.11.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 25.10.2023– 01.11.2023

● Ordin nr. 598 emis de M.E.A.T. pentru aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare (M.O. nr. 972/26.10.2023)
 
● Anexa la Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 598/2023 pentru aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual de microindustrializare (M.O. nr. 972bis/26.10.2023)
 
● Ordin nr. 2224 emis de M.D.L.P.A. pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind utilizarea instrumentelor BIM în generarea şi gestionarea datelor digitale aferente construcţiilor, indicativ RTC 9 – 2022”(M.O. nr. 975/27.10.2023)
 
● Ordin nr. 603 emis de M.E.A.T. privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă (M.O. nr. 976/27.10.2023)
 
● Legea nr. 296 privind unele măsuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung (M.O. nr. 977/27.10.2023)
 
● Ordonanță de urgență nr. 89 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare (M.O. nr. 978/27.10.2023)
 
● Ordin nr. 1.937 emis de M.T.I. pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea și efectuarea inspecției tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase — RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.134/2005 (M.O. nr. 985/30.10.2023)
 
● Ordin nr. 380/3.392/788 emis de M.A.D.R./M.S./A.N.P.C., privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 232/313/130/2003 pentru aprobarea normelor cu privire la definirea, descrierea și prezentarea oțetului și a acidului acetic de calitate alimentară (M.O. nr. 986/30.10.2023)
 
● Ordin nr. 545 emis de M.E.A.T. privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii (M.O. nr. 990/31.10.2023)
 
● Ordin nr. 3.539 emis de M.C.  pentru modificarea Ordinului ministrului culturii nr. 3.453/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent, în vederea finanțării nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 2023—2024 (M.O. nr. 990/31.10.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane