Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 26.04.2023 – 03.05.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 26.04.2023 – 03.05.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 26.04.2023 – 03.05.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

26.04.2023 – 03.05.2023

O.U.G. nr. 29 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul energiei (M.O. nr. 354/26.04.2023)
 
Ordin nr. 1063 emis de M.M.A.P. pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională (M.O. nr. 364/28.04.2023)
 
Ordin nr. 20.463/3.964/967/1.415 emis de M.C.I.D./M.E./M.M.S.S./M.F. privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator (M.O. nr. 370/02.05.2023)
 
Ordin nr. 2.858 emis de M.C. pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Monumentele de For Public (M.O. nr. 370/02.05.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane