Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 27.03.2024 – 02.04.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 27.03.2024 – 02.04.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 27.03.2024 – 02.04.2024 1934 1446


Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 27.03.2024 – 02.04.2024

● Lege nr. 64 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul produselor din tutun (M.O. nr. 267/28.03.2024)
 
● Lege nr. 71 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 (M.O. nr. 272/29.03.2024)
 
● Ordin nr. 410/2707 emis de M.F. și M.C. privind stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2024 (M.O. nr. 272/29.03.2024)
 
● O.U.G. nr. 30 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a art. LIX din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung (M.O. nr. 272/29.03.2024)
 
● O.U.G. nr. 31 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 274/29.03.2024)
 
● Hotărâre nr. 275 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 (M.O. nr. 278/01.04.2024)
 
● Ordin nr. 973 emis de M.E.A.T. privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (M.O. nr. 278/01.04.2024)
 
● Ordin nr. 1573 emis de M.S. privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.494/2023 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuție/farmaciile cu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public (M.O. nr. 282/02.04.2024)
 
● Ordin nr. 1621 emis de M.S. privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.408/2023 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative (M.O. nr. 283/02.04.2024)
 
● Lege nr. 69 pentru ratificarea Convenției nr. 190/2019 privind eliminarea violenței și a hărțuirii în lumea muncii, adoptată la cea de-a 108-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva la 21 iunie 2019 (M.O. nr. 285/02.04.2024)
 
● Convenția nr. 190Convenția privind eliminarea violenței și a hărțuirii în lumea muncii, adoptată de Conferință în cadrul celei de-a o sută opta sesiuni, Geneva, 21 iunie 2019  (M.O. nr. 285/02.04.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane