Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 29.03.2023 – 04.04.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 29.03.2023 – 04.04.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 29.03.2023 – 04.04.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

29.03.2023 – 04.04.2023

 Ordin nr. 798 emis de M.M.S.S. privind aprobarea Procedurii de încadrare în sectoarele de negociere colectivă a unităţilor definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social. (M.O. nr. 259/29.03.2023)
 
● Hotărâre nr. 274 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie (M.O. nr. 262/29.03.2023)
 
● Ordin nr. 2781 emis de M.C. pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a proiectelor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.231/2011 (M.O. nr. 262/29.03.2023)
 
● Ordin nr. 1178 emis de M.F. pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate (M.O. nr. 263/30.03.2023)
 
● Ordin nr. 347 emis de A.N.A.F. pentru modificarea unor acte normative privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (M.O. nr. 264/30.03.2023)
 
 Lege nr. 69 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 265/30.03.2023)
 
● Ordin nr. 612 emis de M.A.T. privind modificarea părţii introductive a pct. 3.2.1 din Procedura de implementare a Programului pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii „Start – up Nation – ROMÂNIA”, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 1.111/2022 (M.O. nr. 265/30.03.2023)
 
● Ordin nr. 1352 emis de M.I.P.E. pentru modificarea Schemei de ajutor de minimis „Sprijin prin granturi pentru investiţii necesare capacităţilor de prestare de servicii pentru refacerea capacităţii de rezilienţă”, în cadrul axei prioritare 4 „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID – 19 şi al consecinţelor sale sociale şi asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei”, prioritatea de investiţii „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID – 19 şi consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei”, obiectiv specific „Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID – 19”, acţiunea 4.1.1 „Investiţii în activităţi productive din Programul operaţional Competitivitate 2014 – 2020”, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 1.981/2022 (M.O. nr. 268/30.03.2023)
 
● Ordin nr. 1352 emis de M.I.P.E. privind modificarea Schemei de ajutor de stat „Granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniile industriei alimentare şi construcţiilor, precum şi alte domenii în legătură cu acestea, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă”, în cadrul axei prioritare 4 – „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID – 19 şi al consecinţelor sale sociale şi asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei”, prioritatea de investiţii „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID – 19 şi consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei”, obiectivul specific 4.1 „Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia COVID – 19”, acţiunea 4.1.1 „Investiţii în activităţi productive” din Programul operaţional Competitivitate, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 2.734/2022 (M.O. nr. 268/30.03.2023)
 
 O.U.G. nr. 19 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 268/30.03.2023)
 
● Ordin nr. 1263/654 emis de M.F. și M.M.S.S.  privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2023 (M.O. nr. 268/30.03.2023)
 
● Ordin nr. 1.288/708 emis de M.I.P.E. și A.N.A.P. privind modificarea și completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene și al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 6.712/890/2017 privind aprobarea modului de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană implementate în parteneriat …… (M.O. nr. 278/03.04.2023)
 
● Ordin nr. 864 emis de M.M.A.P. pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.261/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate… (M.O. nr. 277/04.04.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane