Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 30.05.2023 – 06.06.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 30.05.2023 – 06.06.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 30.05.2023 – 06.06.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

30.05.2023 – 06.06.2023
 

● Hotărâre nr. 526 privind aprobarea programului „Gala Cercetării Româneşti” (M.O. nr. 479/30.05.2023)
 
 Ordin nr. 197/74 emis de M.A.D.R. și M.A.I. pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020 (M.O. nr. 480/31.05.2023)
 
 Lege nr. 143  pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din Planul național de redresare și reziliență aferente componentei 10 — Fondul local, componentei 11 — Turism și cultură, componentei 14 — Buna guvernanță și componentei 15 — Educație, precum și pentru completarea unor acte normative (M.O. nr. 483/31.05.2023)
 
Lege nr. 157  privind Ziua Sustenabilității în România (M.O. nr. 483/31.05.2023)
 
Lege nr. 155 privind mobilitatea urbană durabilă (M.O. nr. 486/31.05.2023)
 
O.U.G. nr. 50 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producătorilor agricoli pentru unele culturi agricole înființate în primăvara anului 2022 și afectate de seceta pedologică din perioada martie—septembrie 2022 (M.O. nr. 492/06.06.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane