Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 30.05.2024 – 05.06.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 30.05.2024 – 05.06.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 30.05.2024 – 05.06.2024 1934 1446
Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 30.05.2024 – 05.06.2024

● Hotărâre 571 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M.O. nr. 504/30.05.2024)
 
● Hotărâre 572 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (M.O. nr. 504/30.05.2024)
 
● Ordin nr. 18 emis de A.N.R.E. pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind piaţa de energie electrică (M.O. nr. 504/30.05.2024)
 
● Legea nr. 161 pentru modificarea art. 128 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (M.O. nr. 507/30.05.2024)
 
● Hotărâre nr. 580  pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile (M.O. nr. 510/31.05.2024)
 
● Legea nr. 176 a pescuitului și a protecției resursei acvatice vii (M.O. nr. 517/03.06.2024)
 
● Ordin nr. 1133 emis de M.A.P. privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 3.173/2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu” și a instrucțiunilor de completare a acestuia (M.O. nr. 521/05.06.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane