Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 30.08.2023– 05.09.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 30.08.2023– 05.09.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 30.08.2023– 05.09.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

30.08.2023– 05.09.2023
 

● Ordin nr. 6065 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 6.250/2.156/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale  (M.O. nr. 786/31.08.2023)
 
● Ordin nr. 1916 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 6.250/2.156/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale (M.O. nr. 786/31.08.2023)
 
● Ordin nr. 2438 pentru aprobarea Procedurii de restituire a TVA aferente achiziţiilor de bunuri sau servicii efectuate de entităţile nonprofit, pentru care se aplică scutirea de taxă conform art. 294 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 788/01.09.2023)
 
● Ordin nr. 3.284  — Ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru activități de cercetare-dezvoltare și inovare finanțate prin prioritatea 1. „Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în RO” a Programului Creștere inteligentă digitalizare și  instrumente financiare (M.O. 797/04.09.2023)
 
● Ordin nr. 300Ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului (M.O. 800/05.09.2023)
 
● Ordin nr. 301Ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului privind aprobarea Procedurii de implementare a programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (M.O. 800/05.09.2023)
 
 
● Ordin nr. 1350Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.886/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici și altor persoane (M.O. 800/05.09.2023).

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane