Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 2560 1090

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I   în intervalul 29.12.2021 – 11.01.2022

● Lege nr. 314 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică (M.O. nr. 1240/29.12.2021),
 
● Lege nr. 315 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 1240/29.12.2021),
 
●  Ordin nr. 1582/1337/1986 emis de M.F./M.E./M.D.L.P.A.pentru stabilirea procedurii privind acordarea subvenţiei prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021 – 2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” (M.O. nr. 1241/29.12.2021),
 
●  Lege nr. 322 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 1245/30.12.2021),
 
●  O.U.G. nr. 140 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri (M.O. nr. 1245/30.12.2021),
 
●  Ordin nr. 2961, emis de M.F privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS – CoV – 2 (M.O. nr. 1246/30.12.2021),
 
●  O.U.G. nr. 141 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital şi de servicii digitale (M.O. nr. 1248/30.12.2021),
 
●  O.U.G. nr. 142 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID – 19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID – 19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, precum şi pentru modificarea art. 164 alin. (21) şi (22) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (M.O. nr. 1249/30.12.2021),
 
●  Hotărâre nr. 1310 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare – dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 – 2020 (PNCDI III) (M.O. nr. 1254/30.12.2021),
 
●  Lege nr. 320 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar (M.O. nr. 1256/31.12.2021),
 
●  O.U.G. nr. 143 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative (M.O. nr. 1259/31.12.2021),
 
●  Ordin nr 2127 emis de M.F. pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” (M.O. nr. 10/05.01.2022),
 
●  Ordin nr. 5856 emis de M.E. privind aprobarea Procedurilor de înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară şi de recunoaştere a studiilor efectuate de elevii şcolarizaţi în cadrul acestor unităţi de învăţământ, precum şi pentru aprobarea unor formulare (M.O. nr. 14/05.01.2022),
 
●  Hotărâre nr. 34  privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (M.O. nr. 18/06.01. 2022),
 
●  Ordin nr. 370 emis de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc pentru aprobarea Instrucţiunilor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în domeniul jocurilor de noroc din România (M.O. nr. 21/07.01. 2022),
 
●  Lege nr. 6 pentru modificarea art. 3 alin. (3) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 (M.O. nr. 23/07.01. 2022),
 
●  Lege nr. 12 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2020 privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug – in, prin Programul de finanţare „ELECTRIC UP”(M.O. nr. 25/07.01. 2022),
 
●  Ordin nr. 30/1 emis de M.S și M.A.I. privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologie şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS – CoV – 2 pe durata stării de alertă (M.O. nr. 25/07.01.2022),
 
●  Ordin nr. 31 emis de M.S. pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS – CoV – 2 (M.O. nr. 26/09.01. 2022),
 
●  Ordin nr. 11 emis de M.F. pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanţelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 şi 3152 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 26/27.01. 2022),
 
●  Ordin nr. 10 emis de M.F. privind stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate în relaţia B2B (M.O. nr. 27/10.01. 2022),
 
●  Ordin nr. 10 emis de M.I.P.E. privind modificarea Schemei de ajutor de minimis VIITOR PENTRU TINERII NEETs I, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014 – 2020, axa prioritară 1 „Iniţiativa Locuri de muncă pentru tineri”, obiectivul specific 1.1 „Creşterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile” şi obiectivul specific 1.2 „Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non – formal şi informal al tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.200/2020 (M.O. nr. 28/10.01. 2022),
 
●  Ordin nr. 1592 emis de M.F. pentru modificarea şi completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici (M.O. nr. 28/10.01. 2022),
 
●  Hotărâre nr. 1315 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă (M.O. nr. 32 din 11.01.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane