Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 2560 1090

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 23.02.2022 – 01.03.2022

● Ordin nr. 237 emis de M.F.  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (M.O. nr. 178/23.02.2022),
 
Legea nr. 156/2000 REPUBLICARE privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (M.O. nr. 178/23.02.2022),
 
O.U.G. nr. 12 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007 – 2013 şi pentru proiecte preluate integral sau parţial din Programul operaţional sectorial Mediu 2007 – 2013 în cadrul Programului operaţional Infrastructura mare 2014 – 2020 (M.O. nr. 181/23.02.2022),
 
O.U.G. nr. 13 pentru modificarea pct. II subpct. 1 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat (M.O. nr. 181/23.02.2022),
 
Ordin nr. 8 emis de A.N.R.E. pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale (M.O. nr. 187/25.02.2022),
 
Ordin nr. 152 emis de M.T.I. privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.135/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora – RNTR 4 (M.O. nr. 189/25.02.2022),
 
Hotărâre nr. 9 pentru completarea Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6/2022 privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor (M.O. nr. 191/25.02.2022),
 
Ordin nr. 44 emis de M.A.D.R. privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) şi art. 35 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022 (M.O. nr. 191/25.02.2022),
 
Ordin nr. 9 emis de A.N.R.E. privind aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport şi distribuţie din sectorul gazelor naturale şi de determinare a valorii medii a unui racord (M.O. nr. 192/25.02.2022),
 
Ordin nr. 38 emis de M.A.D.R. pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.369/2018 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele marine şi continentale (M.O. nr. 192/25.02.2022),
 
Ordin nr. 13 emis de A.N.R.E. pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea şi individualizarea sancţiunilor contravenţionale raportate la cifra de afaceri, de către Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, ca urmare a acţiunilor de investigaţii (M.O. nr. 195/28.02.2022),
 
Ordin nr. 7 emis de A.N.R.E. pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale (M.O. nr. 196/28.02.2022),
 
Ordin nr. 6 emis de A.N.R.E.  pentru modificarea şi completarea Procedurii privind confirmarea unui sistem de distribuţie închis de energie electrică sau de gaze naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 195/2020 (M.O. nr. 197/28.02.2022),
 
Ordin nr. 10 emis de A.N.R.E pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018 (M.O. nr. 197/28.02.2022),
 
Ordin nr. 46 emis de M.A.D.R. privind aprobarea formularului – tip al cererii unice de plată pentru anul 2022 (M.O. nr. 198/28.02.2022),
 
Ordin nr. 510 emis de M.A.T. pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 (M.O. nr. 198/28.02.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane