Licitații internaționale

Licitații internaționale

Licitații internaționale 1418 1064

AUSTRIA

1.Austria-Viena: Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia mobilierului şi a pachetelor software
Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator Număr de referinţă: ICMPD/22.018/SUP/IBM/FOR/PAK
Obiectul licitaţiei Echipament informatic şi accesorii de birou
Clasificare CPV 30000000 Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia mobilierului şi a pachetelor software
Produsele licitate Echipament informatic şi accesorii de birou (Supply of Document examination equipment to the Islamabad Airport within the scope of IBM Silk Routes)
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numele firmei organizatoare International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)
Adresa Adresă: Gonzagagasse 1, 5th floor
Localitate: Vienna
Cod NUTS: AT Österreich
Cod poștal: 1010
Țară: Austria
Telefon +43 150446772460
E-mail procurement@icmpd.org

Adresa paginii web Adresa principală: https://www.icmpd.org/work-with-us/procurement/
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://in-tendhost.co.uk/icmpd/aspx/ProjectManage/55

Persoana de contact/funcţia Frederic Brimbal
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei) Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 10/10/2022
Ora locală: 16:00
Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora) Data: 10/10/2022
Ora locală: 16:00
Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 11/10/2022
Ora locală: 10:00
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.) Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.) Ofertele se redactează în limba Engleză

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,
Adi-Cristina MITEA, consilier economic
1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,
Tel.: 00.431.503.89.41
Fax: 00.431.504.14.62
E-mail: viena.economic@mae.ro

2.Austria-Viena: Hârtie pentru fotocopiatoare şi xerografică
Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator Număr de referinţă: 2022/21 şi 2022/25
Obiectul licitaţiei Hârtie pentru fotocopiatoare şi xerografică
Clasificare CPV 30197642 Hârtie pentru fotocopiatoare şi xerografică, 30197630 Hârtie pentru tipărit, 30197645 Card pentru tipărire
Produsele licitate Hârtie pentru fotocopiatoare şi xerografică ( Pensionsversicherungsanstalt – Jahresbedarf ab 2023 an Rohpapier (ohne A4+A3 Kopierpapier weiß) für PVA+AUVA(Rahmenvereinbarun))
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Numele firmei organizatoare Pensionsversicherungsanstalt
Adresa Adresă: Friedrich-Hillegeist-Strasse 1
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT Österreich
Cod poștal: 1021
Țară: Austria
Telefon +43 50303
Fax +43 50303
E-mail ausschreibung@pv.at

Adresa paginii web Adresa principală: http://www.pensionsversicherung.at
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://pensionsversicherung.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=247
şi http://pensionsversicherung.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=246

Persoana de contact/funcţia Ausschreibungs- koordination
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei) Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 11/10/2022
Ora locală: 13:00
Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora) Data: 11/10/2022
Ora locală: 13:00
Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 11/10/2022
Ora locală: 13:15
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.) Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.) Ofertele se redactează în limba Germană

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,
Adi-Cristina MITEA, consilier economic
1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,
Tel.: 00.431.503.89.41
Fax: 00.431.504.14.62
E-mail: viena.economic@mae.ro

3.Austria-Viena: Plante vii, bulbi, rădăcini, butaşi şi altoaie
Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator Număr de referinţă: 2022/21 şi 2022/25
Obiectul licitaţiei Plante vii, bulbi, rădăcini, butaşi şi altoaie
Clasificare CPV 03121100 Plante vii, bulbi, rădăcini, butaşi şi altoaie
Produsele licitate Plante vii, bulbi, rădăcini, butaşi şi altoaie (Sommerblumen für Wien 2023 – diverse Bezirke in Wien)
Contractul este împărțit în loturi: nu
Numele firmei organizatoare Magistrat der Stadt Wien – Magistratsabteilung 42
Adresa Adresă: Johannesgasse 35
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT130 Wien
Cod poștal: 1030
Țară: Austria
Telefon +43 1400042461
Fax +43 140009942410
E-mail vergabe@ma42.wien.gv.at

Adresa paginii web Adresa principală: www.park.wien.at
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://www.wien.gv.at/Vergabeportal/Detail/135134

Persoana de contact/funcţia DI Albert Schler
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei) Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 17/10/2022
Ora locală: 10:00
Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora) Data: 17/10/2022
Ora locală: 10:00
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 17/10/2022
Ora locală: 10:00
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.) Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.) Ofertele se redactează în limba Germană

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,
Adi-Cristina MITEA, consilier economic
1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,
Tel.: 00.431.503.89.41
Fax: 00.431.504.14.62
E-mail: viena.economic@mae.ro

4. Austria-Viena: Computere de birou
Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator
Obiectul licitaţiei Computere de birou – ThinClients
Clasificare CPV 30213300 Computer de birou, 48000000 Pachete software şi sisteme informatice
Produsele licitate Computere de birou – ThinClients
(AUS22P010 – ThinClients und ThinClients OS)
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Lot 1 : ThinClient Hardware
• ThinClient (TC)
• Mobilen ThinClient (MTC)
• inkl. 5 ani HW-întreţinere
Şi opţiuni
• Docking Station
• UMTS Modem pentru MTC
• 16 GB RAM pentru TC
• 16 GB RAM pentru MTC
Valoare: min EUR 500.000,00 – max EUR 16,2 Mio.
Lot 2: ThinClient Software
• ThinClient – sistem de operare și licențe
• Migrarea licențelor achiziționate existente la noul model de licență IGEL OS Basic Subscription
• IGEL Premier TRM
• Servicii de consultanta IGEL
Valoare: min EUR 140.000,00 – max EUR 5,3 Mio.
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Numele firmei organizatoare Magistrat der Stadt Wien – Magistratsabteilung 01
Adresa Adresă: Stadlauerstraße 54 und 56
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT13 Wien
Cod poștal: 1220
Țară: Austria
Telefon +43 1400071808
Fax +43 140009971808
E-mail doris.kainz.dk1@wien.gv.at

Adresa paginii web Adresa principală: https://www.wien.gv.at/kontakte/ma01/
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://www.wien.gv.at/Vergabeportal/Detail/135214

Persoana de contact/funcţia Doris Kainz
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei) Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 10/10/2022
Ora locală: 14:00
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora) Data: 10/10/2022
Ora locală: 14:00
Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 10/10/2022
Ora locală: 14:00
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.) Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.) Ofertele se redactează în limba Germană

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,
Adi-Cristina MITEA, consilier economic
1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,
Tel.: 00.431.503.89.41
Fax: 00.431.504.14.62
E-mail: viena.economic@mae.ro

5.Austria-Viena: Fructe, legume şi produse conexe
Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator Număr de referinţă: 4401.04476
Obiectul licitaţiei Fructe, legume şi produse conexe
Clasificare CPV 15300000 Fructe, legume şi produse conexe
Produsele licitate Fructe, legume şi produse conexe
Valoare fără TVA: 1 862 000.00 EUR
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Numele firmei organizatoare Bundesbeschaffung GmbH
Adresa Adresă: Lassallestraße 9b
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT Österreich
Cod poștal: 1020
Țară: Austria
Telefon +43 124570-0
Fax +43 124570-99
E-mail support@bbg.gv.at

Adresa paginii web Adresa principală: www.bbg.gv.at
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://evergabe.at/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-18318299d00-85b285c89583421

Persoana de contact/funcţia
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei) Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 13/10/2022
Ora locală: 11:00
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora) Data: 13/10/2022
Ora locală: 11:00
Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 13/10/2022
Ora locală: 11:00
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.) Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.) Ofertele se redactează în limba Germană

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,
Adi-Cristina MITEA, consilier economic
1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,
Tel.: 00.431.503.89.41
Fax: 00.431.504.14.62
E-mail: viena.economic@mae.ro

6.Austria-Salzburg: Îmbrăcăminte de uz profesional
Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator
Obiectul licitaţiei Îmbrăcăminte de uz profesional
Clasificare CPV 18110000 Îmbrăcăminte de uz profesional
Produsele licitate Îmbrăcăminte de uz profesional (Uniform Salzburg AG Verkehr)
Valoare fără TVA: 2 000 000.00 EUR
Contractul este împărțit în loturi: nu
Numele firmei organizatoare Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation
Adresa Adresă: Bayerhamerstr. 16
Localitate: Salzburg
Cod NUTS: AT Österreich
Cod poștal: 5020
Țară: Austria
Telefon +43 66288842606
Fax
E-mail Simone.Planitzer@salzburg-ag.at

Adresa paginii web Adresa principală: http://www.salzburg-ag.at
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://salzburg-ag.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=554

Persoana de contact/funcţia Simone Planitzer
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei) Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 12/10/2022
Ora locală: 10:00
Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora) Data: 12/10/2022
Ora locală: 10:00
Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 12/10/2022
Ora locală: 10:00
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.) Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.) Ofertele se redactează în limba Germană

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,
Adi-Cristina MITEA, consilier economic
1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,
Tel.: 00.431.503.89.41
Fax: 00.431.504.14.62
E-mail: viena.economic@mae.ro

Relații suplimentare și sprijin BPCE Ștefan POROJAN, ministru consilier, Biroul de Promovare Comercial-Economică Varșovia – Ambasada României din Republica Polonă
+48 538 397 384
stefan.porojan@dce.gov.ro; varsovia.economic@mae.ro
Material primit prin amabailitatea Ambasadei României din Republica Polonă