Oportunități de afaceri

Fonduri europene aferente Planului național de redresare și reziliență, Componenta 12— Sănătate Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară

Fonduri europene aferente Planului național de redresare și reziliență, Componenta 12— Sănătate Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară 1420 1066

Camera de Comerț și Industrie Brașov, Centrul Enterprise Europe Network Braşov vă informează despre apelul de proiecte aferent Ghidului beneficiarului – INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară, lansat la nivelul Minmisterului Sănătăţii.

Obiectiv specific: Reabilitarea, modernizarea și dotarea a 3.000 de (asocieri de) cabinete de asistență medicală primară (medici de familie) cu facilități de screening, diagnostic precoce și monitorizare a pacienților cronici, prioritizând cabinetele din mediul rural și din urbanul mic (inclusiv zone marginalizate/defavorizate și inclusiv pentru zonele defavorizate cu populație majoritar romă sau comunități rome, după caz).
Alocare financiară totală: 887.723.7753 lei (fără TVA) echivalent a 180.450.000 € (fără TVA) și se va realiza prin 2 metode:
I.1.1.a: Listă preselectată: O alocare de 665.792.831 lei (fără TVA) echivalent a 135.337.500 € (75% din total alocare) (fără TVA) prin care se va finanța o listă preselectată de cabinete pentru finanțarea a 2250 de asocieri/cabinete de medici de familie care reprezintă 75% din obiectivul general de investiție;
I1.1.b: Apel necompetitiv: O alocare de 221.930.944 lei (fără TVA) echivalent a 45.112.500 € (25% din alocare) (fără TVA) pentru un apel necompetitiv de proiecte care se va derula având la bază principiul: „primul venit primul servit” pentru finanțarea a 750 de asocieri/cabinete de medici de familie care reprezintă 25% din obiectivul general de investiție.
Rata de finanțare: 100% – nu este necesară contribuție proprie din partea aplicantului.
Solicitanți eligibili:
Aplicanții pot fi orice entitate publică sau privată care are în componență cabinete de asistență medicală primară (medici de familie) care au contract cu Casele Județene de Asigurări de Sănătate sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.

În situația în care:
– Medicul/ii de familie are/au personalitate juridică (persoana fizică independentă, societate comercială etc), aplicantul eligibil este reprezentat de medicul de familie prin forma juridică pe care o deține;
– Medicul/ii de familie are/au contract de muncă sau orice altă dispoziție legală cu o entitate cu personalitate juridică, aplicantul eligibil este reprezentat de entitatea care a încheiat contractele de muncă cu medicii de familie.

Costuri eligibile:
Prin intermediul acestei Investiții vor fi sprijinite acțiuni specifice realizării de renovări și/sau dotări pentru cabinetele medicilor de familie sau asocieri de cabinete de medici de familie. Se pot finanța proiecte care conțin doar „Componenta de echipamente” sau ambele componente.

În acest sens:
– „Componenta echipamente” presupune selectarea dintr-o listă de echipamente a pozițiilor care prezintă interes și pentru care medicul de familie deține competențe (dacă e cazul, ex Atestate de studii complementare /adeverință care atestă faptul că este în curs de finalizare a cursurilor pentru ultrasonografie) cu o valoare estimată de 222.115 lei fără tva echivalentul a 45.150 euro fără tva;

Ministerul Sănătății va derula o achiziție publică centralizată în vederea achiziționării echipamentelor/dotărilor menționate în Anexa publicată – Listă echipamente/dotări pentru cabinete. Beneficiarul va transmite o solicitare pentru livrarea echipamentelor/Dotărilor cu 30 de zile înainte de intervalul săptămânal pentru livrare solicitat.

Excepția de la această achiziție centralizată sunt reprezentate de achiziția de mobilier (birou, scaun medic etc), pentru care se alocă suma maximă de 4.919,5 lei reprezentând 1000 de euro și care va fi justificată în raportul final al proiectului

– „Componenta renovare” sub forma unui grant financiar la dispoziția beneficiarului în valoare de maxim 73.792 lei fără tva echivalentul a 15.000 de euro fără tva.

În situația în care o entitate aplică pentru mai multe cabinete de medici de familie, valoarea maximă a finanțării solicitate va fi proporțională cu numărul de cabinete pentru care se solicită finanțarea.

Data limită până la care se pot depune cereri de finanțare: 30 decembrie 2022

Contact

Attila Szekely – Director Departamentul de Consultanță

0268 547 084

attila.szekely@ccibv.ro

TÂRGUL DE TURISM AL ROMÂNIEI 2023, Romexpo

TÂRGUL DE TURISM AL ROMÂNIEI 2023, Romexpo 1580 862


Romexpo, in parteneriat strategic cu Camerele de Comert si lndustrie din Romania (CCI), organizeaza:
TÂRGUL DE TURISM AL ROMÂNIEI | 23 – 26 februarie 2023 | Pavilionul B2 | ROMEXPO

Companiile brașovene sunt invitate să participe la cel mai mare eveniment din industrie, unde pot  lansa noi produse și servicii, pot întâlnii factori de decizie,  descoperii noi oportunități, construii  parteneriate durabile pentru afacere!

Târgul de Turism al României – tradiția continuă la a 47-a ediție!

• Expoziția prezintă cele mai noi și interesante oferte turistice, fiind un eveniment adresat agențiilor de turism și touroperatorilor, unităților de cazare și de agrement, precum și prestatorilor de diverse servicii în turism sau autorităților de turism locale, naționale și internaționale.
• Târgul de Turism al României contribuie la consolidarea industriei turismului din țară noastră prin promovarea zonelor de atracție turistică și prin organizarea de dezbateri în care sunt abordate problemele industriei, împreună cu autoritățile din domeniu.
• Târgul de Turism al României reprezintă oportunitatea de a întâlni noi clienți, parteneri de afaceri, clienții actuali și potențiali, lideri de opinie, într-un cadru necesar dialogului de business și într-un mediu profesionist.
• Prin organizarea Târgului de Turism al României, Romexpo și partenerii săi sprijină si promovează mediul de afaceri din România, susținând astfel companiile și politicile de dezvoltare ale acestora.
Încurajăm toate firmele din domeniu să-și creeze strategia de participare la Târgul de Turism al României, ediția de primăvară 2023, aceasta reprezentând cea mai eficace variantă de promovare a produselor și serviciilor din domeniu, într-un cadru profesionist, în mediul fizic

Detalii și înscrieri

Mihaela PANE – Coordonator Proiect

Catalina SURDEA – Manager Proiect

0749 275 222; 0758 017 432

romexpo@romexpo.ro; mihaela.pane@romexpo.ro; catalina.surdea@romexpo.ro

Oportunități de afaceri internaționale

Oportunități de afaceri internaționale 1287 962

ITALIA

Cerere de containere metalice

Companie italiană care produce componente pentru sectorul auto
Produsul solicitat Cadre metalice, în conformitate cu schițele tehnice puse la dispoziție de firma italiană
Informații suplimentare pot fi obținute de la roma.comercial@mae.ro

Cantitate Se va stabili de către părți
Condiții tehnice specifice (certificări, standarde, etc.) Se vor stabili de către părți
Condiții contractuale specifice (legislație locala, etc). Se vor stabili de către părți
Condiții de livrare/transport Se vor stabili de către părți
Condiții de plata Se vor stabili de către părți
Date suplimentare Compania italiană este interesată de contact direct cu producători români
Companiile românești care produc cadre metalice, interesate de colaborare cu firma italiană, sunt rugate să ia legătura cu Biroul de Promovare Comercială și Economică din cadrul Ambasadei României la Roma:
• Tel.: +39.06.80.84.529
• E-mail: roma.comercial@mae.ro

Centrul olimpic JAHORINA

Centrul olimpic JAHORINA 1429 1008

În data de 10 noiembrie 2022, în marja participării la Târgul de Turism din cadrul Romexpo, Ambasada BiH la București organizează o conferință de presă dedicată promovării Centrului Olimpic de iarnă Jahorina.

În linia activităților Camerei de Comerț și Industrie a României de promovare a relațiilor economice bilaterale dintre România și Bosnia și Herțegovina (BiH), sunt invitați operatorii  de turism, firmele de transport și alte entități relevante la   conferința de presă dedicată promovării Centrului Olimpic de iarnă Jahorina, organizată de Ambasada BiH la București .

La eveniment vor participa si reprezentanti ai corpului diplomatic străin și ai CCIR.

Fonduri europene aferente Planului național de redresare și reziliență, componenta C3 — Managementul deșeurilor

Fonduri europene aferente Planului național de redresare și reziliență, componenta C3 — Managementul deșeurilor 943 701

Camera de Comerț și Industrie Brașov, Centrul Enterprise Europe Network Braşov vă informează despre lansarea  viitorului apel de proiecte aferent Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor pentru a îndeplini ţintele de reciclare din pachetul de economie circular (PNRR/2022/C3/S/I.1.D), aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.606/2022.

Obiectiv specific: Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de reciclare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.
Alocare financiară totală: 286.000.000 Euro, echivalentul a 1.406.977.000 lei
Valoarea maximă eligibilă a ajutorului de stat acordat în cadrul unui proiect este de 8.400.000
euro/proiect, echivalentul a 41.323.800 lei fără TVA.
Valoarea minimă eligibilă care poate fi solicitată în cadrul proiectului este de 500.000 euro.
Solicitanți eligibili:
Operatorii economici care sunt autorizați să desfășoare cel puțin una dintre activitățile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:
o 3821 – tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
o 3822 – tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;
o 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate;
o 3831 – demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
o 3811 – colectarea deșeurilor nepericuloase;
o 3812 – colectarea deșeurilor periculoase.

Costuri eligibile:
– minim 85% pentru investițiile ce vizează activitățile aferente următoarelor coduri CAEN: 3821; 3822; 3832; 3831.
– maxim 15% din valoarea proiectului în cazul proiectelor care includ investiții în activitățile aferente

Cheltuieli eligibile:
a) Cheltuielile pentru realizarea capacităților de reciclare a deșeurilor
– Cheltuieli cu realizarea construcțiilor necesare amplasării și montării utilajelor, instalațiilor și echipamentelor achiziționate, cu dotările aferente – instalații electrice, alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare (aferente doar incintei construcțiilor);
–  Cheltuieli cu achiziția și montajul utilajelor, instalațiilor și echipamentelor necesare îndeplinirii obiectivelor proiectului (vehiculele achiziționate în cadrul acestei măsuri vor fi echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din punctul de vedere al respectării mediului);
–  Cheltuieli cu achiziționarea activelor necorporale.
b) Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului
c) Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele care sunt efectuate înaintea aprobării finanțării

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanțare:

  • Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 01.11.2022, ora 12:00
  • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 15.02.2023, ora 12:00

În situația în care după prima rundă de atragere de fonduri rămân fonduri necontractate, acestea vor face obiectul celei de-a doua runde de atragere de fonduri, care va fi tot de tip competitiv, dar cu termen limită de depunere.
Perioada de implementare a proiectului nu depășește 30 iunie 2026.

Proiectul respectă principiul „Do No Significant Harm” (DNSH).

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 18 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.

Contact

Attila Szekely – Director Departament Consultanță

0268 547 084

attila.szekely@ccibv.ro

Vin la Brașov – ediția de iarnă

Vin la Brașov – ediția de iarnă 1456 819

CCI Brașov susține ediția de iarnă a evenimentului VIN LA BRASOV!

În perioada 4-6 noiembrie 2022, la Biblioteca Județeană ,,George Barițiu”, se va organiza ediția de iarnă  a celui mai cunoscut festival de vin.
Crame din România și de peste hotare își vor prezenta noutățile dar și băuturi fine, de colecție.
În fiecare zi poți să te bucuri de cele mai bune vinuri,  spectacole inedite și alte surprize.

Timp de trei zile degustăm împreună peste 300 de sortimente dintre cele mai cunoscute, interesante și incitante vinuri. Le analizăm, discutăm despre ele și ne bucurăm de arome dintre cele mai diverse. Toate asezonate cu preparate culinare pregătite de renumiții chefi de la Restaurantul Belvedere Brașov.

SALARIUM – prima platformă de plată a avansului salarial din România

SALARIUM – prima platformă de plată a avansului salarial din România 1465 1648

Echipa Salarium Fintech S.A. , companie membră a CCI Brașov, este tânără și dornică să aducă schimbare în ecosistemul salarizării și să schimbe paradigma zilei de plată.

Beneficiul Salarium constă în flexibilizarea și simplificarea acordării salariului în avans.

Salarium îți dă acces instant la banii pentru zilele deja lucrate, oricând și de oriunde

Contact: Alina-Ioana Ștefan – Director General Adjunct

0374 020 020

Noul Dialog pentru comerț și tehnologie (TTD, Trade & Technology Dialogue)

Noul Dialog pentru comerț și tehnologie (TTD, Trade & Technology Dialogue) 1481 1183

Acest proiect, finanțat de UE, este conceput pentru a sprijini dialogul în cadrul Consiliului pentru Comerț și Tehnologie (TTC, Trade & Technology Council), care servește drept forum pentru a coordona abordările comune (dintre UE și SUA) ale problemelor cheie ale comerțului global, economic și tehnologic și pentru a aprofunda relațiile transatlantice bazate pe valori comune.

Material primit prin amabilitatea Domnului Răzvan DUMITRESCU, Minister Counselor for Economic Affairs- Ambasada României în SUA
1607 23rd Street NW, Washington, DC 20008
Cell:      +1 202 8730063
Fax:      +1 202 2324748
E-mail:  washington.economic@mae.ro

Oportunități de afaceri internaționale

Oportunități de afaceri internaționale 1287 962

ITALIA

Cerere de cooperare în producția de confecții pentru bărbați

Compania Companie italiană specializată în crearea, producția și distribuția de îmbrăcăminte pentru bărbați
Produsul solicitat Cooperarea în producție cu companii românești producătoare de confecții pentru bărbați (costume, cămăși, paltoane, jachete, etc)
Cantitate Se va stabili de către părți
Condiții tehnice specifice (certificări, standarde, etc.) Se vor stabili de către părți
Condiții contractuale specifice (legislație locala, etc). Se vor stabili de către părți
Condiții de livrare/transport Se vor stabili de către părți
Condiții de plata Se vor stabili de către părți
Date suplimentare Compania italiană este interesată de contact direct cu producători
Companiile românești producătoare de confecții pentru bărbați, interesate de propunerea de cooperare, sunt rugate să ia legătura cu Biroul de Promovare Comercială și Economică din cadrul Ambasadei României la Roma:
• Tel.: +39.06.80.84.529
• E-mail: roma.comercial@mae.ro

Oportunități de afaceri internaționale SUA

Oportunități de afaceri internaționale SUA 1287 962

SUA

Compania americană GARG LAW, firmă care se ocupă cu acordarea de asistență potențialilor exportatori români de produse agroalimentare (inclusiv băuturi) sau produse cosmetice/dispozitive medicale/medicamente, caută  colaboratori în România

Material primit prin amabilitatea Domnului Răzvan DUMITRESCU, Minister Counselor for Economic Affairs- Ambasada României în SUA
1607 23rd Street NW, Washington, DC 20008
Cell:      +1 202 8730063
Fax:      +1 202 2324748
E-mail:  washington.economic@mae.ro