Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 07.09.2022 – 13.09.2022.

● Ordin nr. 2048 emis de M.F. privind completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici (M.O.nr. 878/07.09.2022)
 
●  Ordin nr. 1348/784 emis de M.M.S.S. și I.N.S. privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011(M.O.nr. 880/07.09.2022)
 
●  O.U.G. nr. 120 privind modificarea unor acte normative care reglementează programele de sprijin pentru zona montană (M.O.nr. 880/07.09.2022)
 
●  Ordin nr. 1587 emis de M.F. privind aprobarea Procedurii de punere în aplicare a hotărârilor judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (M.O.nr. 885/08.09.2022)
 
●  Hotărâre nr. 1106 pentru modificarea şi completarea titlului VIII „Accize şi alte taxe speciale“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M.O.nr. 887/09.09.2022)
 
●  Ordin nr. 1635 emis de M.F. privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (M.O.nr. 897/12.09.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane