Seminar – GUVERNANȚA CORPORATIVĂ ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

Seminar – GUVERNANȚA CORPORATIVĂ ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

Seminar – GUVERNANȚA CORPORATIVĂ ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE 1685 1264

Având în vedere că pentru eficientizarea activităţii societăţilor de stat este obligatorie dezvoltarea de mecanisme de guvernanţă corporativă, CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BRAȘOV vă invită la seminarul interactiv cu tema:

GUVERNANȚA CORPORATIVĂ ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

Seminarul se adresează tuturor întreprinderilor publice: regii autonome; companii naţionale, societăţi naţionale şi societăţi la care statul sau o unitate administrativ – teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul; societăţi la care una sau mai multe întreprinderi publice dintre cele prevăzute deţin o participaţie majoritară sau o participaţie care le asigură controlul, consilierilor juridici, avocaților, tuturor persoanelor interesate.

Seminarul se bucură de prezența următorilor lectori cu o extinsă experiență în predarea și practicarea dreptului societar și nu numai:

  • Dragoș CĂLIN, consilier juridic, director al Direcției Juridice din cadrul Transilvania  Investments Alliance S.A., doctor în drept, arbitru înscris pe lista Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României și, totodată, arbitru înscris pe lista Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Brașov;
  • Radu CRIȘAN, avocat, doctor în drept, arbitru înscris pe lista Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Brașov.

În cadrul Seminarului vor fi abordate, în mod interactiv, următoarele subiecte:

1. Aspecte generale. Principiile Guvernanței Corporative în cadrul Întreprinderilor Publice.

  • Sediul materiei – acte normative cu impact în domeniu.

2. Aspecte generale privind Întreprinderile Publice. Conducerea Întreprinderii Publice.

  • Contractul de mandat
  • Responsabilitatea structurilor de conducere
  • Revocarea administratorilor

3. Indicatori de Performanță

  • Elaborarea Planului de Administratre. Strategii și politici de administrare

4. Evaluarea Performanțelor

  • Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice
  • Supravegherea activității Întreprinderilor Publice
Evenimentul va avea loc în zilele de 26 și 27 octombrie 2023, orele 10.30 – 13.30, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Braşov din Bulevardul Mihail Kogălniceanu, nr. 18-20, sc. C-D – sala de conferințe.
Costuri:  

150 lei/pers+T.V.A. pentru firmele membre ale C.C.I. Braşov

200 lei/pers +TVA pentru firmele care nu sunt membre.

Participare:   

Pentru înscrieri vă rugăm să accesați formularul de mai jos: