Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 01.03.2023 – 07.03.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 01.03.2023 – 07.03.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 01.03.2023 – 07.03.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 01.03.2023 – 07.03.2023

● Ordin nr. 231 emis de A.N.A.F.  privind modificarea şi completarea anexei nr. 5 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.780/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit (M.O. nr. 179/02.03.2023)
 
● Lege nr. 49 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2022 pentru modificarea art. 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale (M.O. nr. 183/03.03.2023)
 
● Lege nr. 50 privind modificarea art. 20 alin. (5) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (M.O. nr. 186/06.03.2023)
 
● Lege nr. 52 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (M.O. nr. 186/06.03.2023)
 
● Hotărâre nr. 181 pentru modificarea şi completarea titlului VIII „Accize şi alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M.O. nr. 187/06.03.2023)
 
● Ordin  nr. 86 emis de M.A.D.R. pentru aprobarea formularelor, a procedurii detaliate şi a frecvenţei de colectare a datelor prevăzute la art. 3 alin. (3) din Legea laptelui şi a produselor lactate nr. 307/2022 (M.O. nr. 188/06.03.2023)
 
● Hotărâre nr. 171 privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă şi a codurilor CAEN aferente acestora (M.O. nr. 190/07.03.2023)
 
 Ordin nr. 401 al ministrului investițiilor și proiectelor europene pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Digitalizarea IMM-urilor — grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale”, aferentă Planului național de redresare și reziliență, pilonul III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice, componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, investiția I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, măsura 1. Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor……………. (M.O. nr. 191/07.03.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane