Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 01.11.2022 – 08.11.2022

● Ordin nr. 1923 emis de M.F. privind Procedura de publicare a listei contribuabililor care nu înregistrează obligaţii restante (M.O.nr. 1058/01.11.2022)
 
●  Ordin nr. 5697 emis de M.F. privind aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (M.O.nr. 1062/02.11.2022)
 
● Ordin nr. 134 emis de A.N.R.E. pentru aprobarea Regulilor generale privind pieţele organizate de energie electrică la termen (M.O.nr. 1066/03.11.2022)
 
● Lege nr. 291 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice (M.O.nr. 1067/03.11.2022)
 
● O.U.G. nr. 148 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de paşapoarte şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor (M.O.nr. 1068/03.11.2022)
 
● Hotărâre nr. 1347 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice (M.O.nr. 1070/04.11.2022)
 
● Ordin nr. 6172 emis de M.E. privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul preuniversitar dual şi în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2023-2024, a modelelor proiectelor cifrei de şcolarizare în învăţământul preuniversitar dual şi în învăţământul profesional de stat pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială, precum şi a modelelor „Situaţia solicitărilor operatorilor economici şi propunerea de cifră de şcolarizare la învăţământul profesional de stat, pentru anul şcolar 2023-2024“ şi „Solicitare de şcolarizare în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2023-2024“ (M.O.nr. 1071/04.11.2022)
 
● Ordin nr. 1759 emis de M.A.T. pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind susţinerea operatorilor din turism pentru dezvoltarea activităţii de incoming (M.O. nr 1080/09.11.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane