Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 03.01.2023 – 10.01.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 03.01.2023 – 10.01.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 03.01.2023 – 10.01.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 03.01.2023 – 10.01.2023

 Lege nr. 385 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (M.O.nr. 2/03.01.2023)
 
● Lege nr. 3 pentru completarea art. 28 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar (M.O.nr. 3/03.01.2023)
 
● Hotărâre nr. 1580 pentru aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi ca staţiuni turistice de interes local, precum şi privind modificarea art. 2 şi a anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice (M.O.nr. 4/04.01.2023)
 
● Hotărâre nr. 1577 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2000 (M.O. nr. 6/04.01.2023)
 
● Ordin nr. 3289 emis de M.M.A.P. privind modificarea Schemei de ajutor de stat regional pentru investiţii având ca scop reducerea efectelor negative ale deşeurilor asupra mediului şi reducerea consumului de resurse primare, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.269/2022 (M.O. nr. 7/04.01.2023)
 
● Ordin nr. 6602 emis de M.F.–A.V.R. pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate de Autoritatea Vamală Română în activitatea de supraveghere şi control în domeniul produselor accizabile (M.O. nr. 10/05.01.2023)
 
● Ordin nr. 6456 emis de M.E. privind modificarea anexei nr. 2 la Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea participării întreprinderilor în cadrul consorţiilor regionale pentru învăţământ dual, constituite pentru implementarea proiectelor din cadrul apelului „Programul – pilot pentru dezvoltarea consorţiilor regionale pentru învăţământ dual”, finanţat prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR), aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 6.253/2022 (M.O. nr. 11/05.01.2023)
 
● Lege nr. 9 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 14/05.01.2023)
 
● Ordin nr. 20971 emis de M.F.T.E.S. pentru modificarea şi completarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilientă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/I1, componenta 13 – Reforme sociale, investiţia I1 – Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie, aprobat prin Ordinul ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse nr. 20.898/2022 (M.O. nr. 14/05.01.2023)
 
● Instrucțiune nr. 161 emisă de M.S. privind instituirea stării de alertă epidemiologică determinate de gripă (M.O. nr. 15/05.01.2023)
 
● Ordin nr. 4291 emis de M.F. pentru reglementarea unor aspecte contabile (M.O. nr. 16/06.01.2023)
 
● Ordin nr. 4268 emis de M.F. privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile (M.O. nr. 22/09.01.2023)
 
● Ordin nr. 3309 emis de M.M.A.P. pentru modificarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.150/2020 (M.O. nr. 24/09.01.2023).

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane