Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 03.10.2023– 10.10.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 03.10.2023– 10.10.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 03.10.2023– 10.10.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 03.10.2023– 10.10.2023

● Legea nr. 265 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora (M.O. nr. 893/04.10.2023)
 
● Legea nr. 266 privind asigurarea cadrului naţional pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informaţii ale Uniunii Europene în domeniul frontierelor şi vizelor, al cooperării poliţieneşti şi judiciare şi al azilului şi migraţiei (M.O. nr. 893/04.10.2023)
 
● Ordin nr. 151 emis de M.A.I. pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 (M.O. nr. 895/05.10.2023)
 
● Ordin nr. 2217/2039/123 emis M.S./M.M.A.P./A.N.S.V.S.A. pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României (M.O. nr. 897/05.10.2023)
 
● Ordin nr. 2540/3452 emis de M.F./M.C. pentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul II al anului 2023 (M.O. nr. 899/05.10.2023)
 
● Hotărâre nr. 921 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (M.O. nr. 900/05.10.2023)
 
● Ordin nr. 2649 emis de M.F. privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile (M.O. nr. 900/05.10.2023)
 
● Ordin nr. 2144 emis de M.C.D.I. privind aprobarea Normelor metodologice pentru monitorizarea activităţilor entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic (ReNITT) (M.O. nr. 903/06.10.2023)
 
● Hotărâre nr. 937 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 904/06.10.2023)
 
● O.U.G. nr. 82 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 (M.O. nr. 905/06.10.2023).

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane