Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 05.07.2023 – 11.07.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 05.07.2023 – 11.07.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 05.07.2023 – 11.07.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

05.07.2023 – 11.07.2023
 

● Ordin nr. 2045 emis de M.F. pentru modificarea şi completarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 (M.O. nr. 615/06.07.2023)
 
● Lege nr. 205 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri (M.O. nr. 615/06.07.2023)
 
● Ordin nr. 82 emis de M.A.I. privind aprobarea Procedurii aplicabile beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, de servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene dedicate afacerilor interne 2021 – 2027 (M.O. nr. 621/07.07.2023)
 
● O.U.G. nr. 68 pentru aprobarea și finanțarea Programului național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții (M.O. nr. 624/07.07.2023)
 
● Ordin nr. 191 al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora (M.O. nr. 625/10.07.2023)
 
● Ordin nr. 192  al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (M.O. nr. 625/10.07.2023)
 
● Lege nr. 209 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (M.O. nr. 629/10.07.2023)
 
● Lege nr. 210 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele bovine, suine şi avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID – 19 (M.O. nr. 629/10.07.2023)
 
● Ordin nr. 765 emis de M.E. pentru modificarea Ordinului ministrului energiei nr. 1.100/2022 privind desemnarea compartimentului din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Energiei, responsabilă ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul energiei (M.O. nr. 629/10.07.2023)
 
● Ordin nr. 1052/4268 emis de M.M.S.S./M.E. privind modificarea şi completarea Listei specializărilor şi a perfecţionărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulţilor au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională pentru absolvenţii de studii universitare, prevăzută în anexa la Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului educaţiei naţionale nr. 1.151/4.115/2018 (M.O. nr. 631/11.07.2023)
 
● Lege nr. 216 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 633/11.07.2023)
 
● Lege nr. 206 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022—31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022—31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei (M.O. nr. 634/11.07.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane