Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 06.09.2023– 12.09.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 06.09.2023– 12.09.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 06.09.2023– 12.09.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

06.09.2023– 12.09.2023
 

● Ordin nr. 350 Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor privind recunoașterea organizațiilor de producători și a altor forme asociative din sectorul fructelor și legumelor și modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, din cadrul Planului strategic PAC 2023—2027 (M.O. nr. 807/07.09.2023)
 
● Hotararea 813 Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (M.O. nr. 818/11.09.2023)
 
● Ordin nr. 2.505  Ordin al ministrului finanțelor privind aprobarea Instrucțiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operațiunilor necesare reîntregirii fondului pentru indisponibilități temporare după închiderea măsurilor ex-ISPA, în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (31) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora (M.O. nr. 821/12.09.2023)
 
● Ordin nr. 3.369 Ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene pentru modificarea Schemei de ajutoare de stat și de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021—2027, în domeniul specializării inteligente, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 894/2020 (M.O. nr. 821/12.09.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane