Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 07.02.2024– 14.02.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 07.02.2024– 14.02.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 07.02.2024– 14.02.2024 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 07.02.2024– 14.02.2024

● Hotărâre nr. 123 emisă de Camera Auditorilor Financiari pentru aprobarea Normelor privind instituirea de către auditorii financiari şi firmele de audit a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului (M.O. nr. 110/07.02.2024)
 
● Ordin nr. 38 emis de M.A.D.R. pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 137/2020 privind aprobarea sistemului de sancţiuni aplicabil pentru cererile de sprijin/plată, depuse conform angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (M.O. nr. 113/08.02.2024)
 
● Ordin nr. 265 emis de M.F. pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete (M.O. nr. 120/12.02.2024)
 
● Ordin nr. 27 privind aprobarea Procedurii interne de soluționare a petițiilor și sesizărilor (M.O. nr. 120/12.02.2024)
 
 Ordin nr. 209 emis de M.M.A.P. privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim – ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă (M.O. nr. 122/13.02.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane