Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 08.11.2023– 14.11.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 08.11.2023– 14.11.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 08.11.2023– 14.11.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 08.11.2023– 14.11.2023

● Ordin nr. 2729 emis de M.M.A.P. privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.124/2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor „Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanţare din Fondul pentru mediu” şi „Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanţare din Fondul pentru mediu, ce constituie ajutor de stat/de minimis” (M.O. nr. 1017/08.11.2023)
 
● Ordin nr. 3509 emis de M.S. privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.182/2022 pentru aprobarea Ghidului beneficiarului pentru investiţia specifică I1.1 Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistenţă medicală primară din cadrul pilonului V: Sănătate şi rezilienţă instituţională – componenta 12: Sănătate – investiţia I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitaliceşti (M.O. nr. 1017/08.11.2023)
 
● Ordin nr. 5700 emis de M.I.P.E. privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, aferentă Programului Incluziune şi demnitate socială, prioritate: P03. Protejarea dreptului la demnitate socială, obiectiv specific: ESO4.1. Îmbunătăţirea accesului la piaţa muncii şi măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanţiei pentru tineret, pentru şomerii de lungă durată şi grupurile defavorizate de pe piaţa muncii şi pentru persoanele inactive, precum şi prin promovarea desfăşurării de activităţi independente şi a economiei sociale (FSE+), acţiunea 3.2 (M.O. nr. 1017/08.11.2023)
 
● Ordin nr. 5702 emis de M.I.P.E. privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul urban”, aferentă Programului Educaţie şi Ocupare, prioritate: 4. Antreprenoriat şi economie socială, obiectiv specific: ESO4.1. Îmbunătăţirea accesului la piaţa muncii şi măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanţiei pentru tineret, pentru şomerii de lungă durată şi grupurile defavorizate de pe piaţa muncii şi pentru persoanele inactive, precum şi prin promovarea desfăşurării de activităţi independente şi a economiei sociale (FSE+), măsura 4.a.2 (M.O. nr. 1018/08.11.2023)
 
● Ordin nr. 1857 emis de A.N.A.F. privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (M.O. nr. 1021/09.11.2023)
 
● O.U.G. nr. 98 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung (M.O. nr. 1026/10.11.2023)
 
 Hotărâre nr. 1080 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară (M.O. nr. 1029/13.11.2023)
 
● Lege nr. 342 pentru completarea art. 10 şi 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (M.O. nr. 1029/13.11.2023)
 
● Ordin nr. 21324 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Finanţarea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare cu caracter economic din cadrul Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2022 – 2027 al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării”(M.O. nr. 1029/13.11.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane