Finalizare proiect „Evoluție prin digitalizare – Îmbunătățirea competențelor digitale pentru angajații IMM din Regiunea Centru”,

Finalizare proiect „Evoluție prin digitalizare – Îmbunătățirea competențelor digitale pentru angajații IMM din Regiunea Centru”,

Finalizare proiect „Evoluție prin digitalizare – Îmbunătățirea competențelor digitale pentru angajații IMM din Regiunea Centru”, 1504 556
Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu Patronatul Femeilor Antreprenor, a implementat începând cu data de 17.03.2022 proiectul „Evoluție prin digitalizare – Îmbunătățirea competențelor digitale pentru angajații IMM din Regiunea Centru”, ID SMIS 142733, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, obiectiv specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, contract POCU/ 860/3/12/142733.

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de îmbunătățirea nivelului de competențe digitale de bază, avansate și specializate, a 320 de angajați, din minimum 32 de IMM-uri care își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în Regiunea Centru.

În cadrul proiectului, s-au desfășurat următoarele activități:

 • Cursuri pentru obținerea competențelor digitale de bază.
 • Cursuri pentru obținerea competențelor digitale
 • Cursuri pentru dobândirea de competențe specifice activității pe care o desfășoară în cadrul IMM-urilor vizate, cursuri de specializare in domeniul IT.
 • Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale.
 • Campania de informare „Brasov Tech Week”.
 • Parteneriat public-privat cu componenta de „Digital Hub”.
 • Elaborarea de strategii de digitalizare și dezvoltarea de programe de învățare la locul de muncă.

 Rezultate:

 • Mai mult de 320 de persoane care au beneficiat de cursuri pentru obținerea competențelor digitale de bază, avansate, sau specializate.
 • 40 de beneficiari ai serviciilor de evaluare și certificare de competențe.
 • 2 zile de conferințe/ dezbateri/ prezentări de aplicații și tehnologii noi care să vină în ajutorul IMM-urilor din sectoarele economice cu potențial competitiv din Regiunea Centru în întregul proces de digitalizare – Brasov Tech Week.
 • 1 parteneriat public-privat operaționalizat.
 • 3 evenimente „Digital Hub” în care reprezentanții IMM-urilor implicate în activitățile proiectului s-au întâlnit pentru a putea discuta și schimba idei cu privire la procesul de digitalizare.
 • 32 de întreprinderi ghidate în elaborarea unor strategii de digitalizare și în dezvoltarea unor programe de învățare la locul de muncă.
Contact

Camera de Comerț și Industrie Brașov, Cosmin Roșia – Manager de proiect

0268 547 084
cosmin.rosia@ccibv.ro