Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 2560 1090

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 08.03.2022 – 15.03.2022

● Lege nr. 41 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022 (M.O. nr. 226/08.03.2022),
 
Ordin nr. 251 emis de M.M.S.S. pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 1.149/2020 privind stabilirea domeniilor de activitate şi a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare programe de formare profesională a adulţilor în sistem on – line (M.O. nr. 227/08.03.2022),
 
Ordin nr. 33 emis de M.A.D.R. pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale (M.O. nr. 229/08.03.2022),
 
Hotărâre nr. 16 emisă de C.N.S.U. pentru abrogarea Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6/2022 privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor (M.O. nr. 230/08.03.2022),
 
O.U.G. nr. 20 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară (M.O. nr. 231/08.03.2022),
 
Ordin nr. 325 emis de A.N.A.F. pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.666/2020 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară (M.O. nr. 233/09.03.2022),
 
Ordin nr. 367 emis de privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale publicării în numere speciale a actelor în Monitorul Oficial al României (M.O. nr. 235/09.03.2022),
 
Ordin nr. 345 emis de M.D.L.P.A. pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Procedura privind atestarea tehnico – profesională a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 817/2021 (M.O. nr. 238/10.03.2022),
 
Ordin nr. 301 emis de M.M.S.S. pentru aprobarea Procedurii de încadrare în muncă a cetăţenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina (M.O. nr. 240/10.03.2022),
 
Hotărâre nr. 324 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre Guvernul României reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Fondul European de Investiţii privind Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Luxemburg la 29 decembrie 2021 şi la Bucureşti la 30 decembrie 2021(M.O. nr. 241/11.03.2022),
 
Ordin nr. 21 emis de A.N.R.E. pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014 (M.O. nr. 241/11.03.2022),
 
Ordin nr. 23 emis de A.N.R.E. privind aprobarea valorilor medii utilizate de operatorul de distribuţie pentru rambursarea solicitanţilor clienţi casnici a contravalorii lucrărilor de proiectare şi execuţie a unui branşament (M.O. nr. 241/11.03.2022),
 
Ordin nr. 277 emis de M.I.P.E. pentru modificarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID – 19 – investiţii productive, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, interimar, nr. 1.290/2021 (M.O. nr. 245/11.03.2022),
 
Ordin nr. 741 emis de M. S. privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative (M.O. nr. 245/11.03.2022),
 
Ordin nr. 256 emis de M.F. privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie – Revizia 6 (M.O. nr. 247/14.03.2022),
 
Ordin nr. 257 emis de M.F. privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă – Revizia 5 (M.O. nr. 248/14.03.2022),
 
Lege nr. 51 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2020 pentru aprobarea Programului de finanţare „Fondul de acţiune în domeniul managementului energiei durabile“(M.O. nr. 253/15.03.2022),
 
Lege nr. 54 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor (M.O. nr. 253/15.03.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane